ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

25.11.2014

Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів

Національна академія наук України

Інститут української мови

Відділ наукової термінології

Комітет наукової термінології

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції “Українська термінологія і сучасність”, яка відбудеться 22–24 квітня 2015 року в Інституті української мови НАН України (м. Київ).

У програмі конференції:

1. Пленарні засідання та робота секцій за такими тематичними блоками:

І. Теоретичне термінознавство – загальні питання термінології; термін у системно-структурній, функціональній та когнітивно-дискурсивній дослідницьких парадигмах; персоналії відомих термінологів; слов’янське термінознавство; історія українського термінознавства; українське термінознавство в діаспорі; галузеве термінознавство; термінологія природничих наук та медицини; науково-технічна термінологія; термінологія суспільних наук; крос-галузеві та крос-культурні виміри термінознавства.

ІІ. Прикладне термінознавство теорія термінографії і практика укладання галузевих словників; термінологічні бази (банки) даних; термін і проблеми стандартизації; термін і міжмовні аспекти комунікації; термінологічні проблеми перекладу; термін у системі освіти; фахова мова як мова спеціальності в умовах професійної освіти; культура фахової мови; методологія сучасного термінознавства.

2. Семінари, круглі столи.

3. Презентації наукових праць, довідникових і лексикографічних видань, навчальної та навчально-методичної літератури.

4. Культурна програма.

Усім, хто хоче взяти участь у роботі конференції, організатори пропонують зареєструватися до
1 лютого 2015 р.
на сайті відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України
www.term-in.org.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Доповіді у форматі статей будуть опубліковані в збірниках наукових праць “Термінологічний вісник”, який виборює статус фахового видання ДАК МОН України (двома мовами – українською / англійською, російською /англійською), та “Українська термінологія і сучасність” (лише українською або російською мовами). Статті, які відповідатимуть усім вимогам (вимоги до оформлення див. там само), за рішенням редколегії будуть рекомендовані до друку. Проїзд, проживання та харчування – за кошти учасників.

Адреса Оргкомітету: Інститут української мови НАН України, вул. Грушевського, 4, кімн. 626, м.  Київ-1, Україна, 01001.

Інформацію про конференцію можна отримати: у секретаря Оргкомітету конференції – Інни Володимирівни Шматко за телефоном (+38044) 278–43–90 (служб.); за адресою електронної пошти term_visnyk@ukr.net; на сайті відділу наукової  термінології Інституту української мови НАНУ: www.term-in.org.

Ми чекаємо на Вас із надією на плідну наукову дискусію та подальшу творчу співпрацю!


НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ