ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

21.11.2014
21 квітня 2015 р. в Києві відбудеться  засідання Термінологічної комісії при МКС
 
Місце поведення: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут української мови НАН України
 
Порядок денний:

1. Затвердження нового складу Термінологічної комісії при МКС.

2. Створення сайта Термінологічної комісії при МКС.

3. Звіт членів комісії про роботу за грудень 2013 – квітень 2015 рр.:

а) написання розділів колективної монографії “Cлов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть”; публікація монографії;

б) укладання зведеного бібліографічного покажчика зі слов’янського термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ ст.

4. Створення електронної версії термінознавчої бази на матеріалі бібліографічного покажчика зі слов’янського термінознавства кінця ХХ – початку ХХI ст.

5. Створення електронної версії двотомного видання 14-мовного “Словника слов’янської лінгвістичної термінології” (1977–1979 рр.), укладеного членами Термінологічної комісії при МКС зазначеного періоду.

6. Затвердження плану поетапної работи на 2015–2018 рр.


Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ