̲ò ̲Ѳ
̳


Mateja JemecTomazin(1978, Ljubljana, Slovenija)

  • doktorica jezikoslovja;
  • znanstvena sodelavka, nštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU;
  • raziskovalka vSekcijiza terminološke slovarje;
  • Slavistično društvo Slovenije.

E-mail: mjt@zrc-sazu.si

Website: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/mateja-jemec-tomazin-sl#v

Izbrane publikacije:

  • Slovenska pravna terminologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.