ТЭРМІНАЛАГІЧНАЯ КАМІСІЯ
пры Міжнародным камітэце славістаў

Бюлетэнь (2013), XV Міжнародны з’езд славістаў, Мінск, Рэспубліка Беларусь, 20–27 жніўня 2013, Мінск

Праграма (2013), XV Міжнародны з’езд славістаў, Мінск, Рэспубліка Беларусь, 20–27 жніўня 2013, Мінск

Щербин, В. К. (2013), "Методология выявления ключевых тенденций в развитии славянской лексикографии", Мавазнаўства. Літаратура. Фалькларыстыка, XІV Міжнар. з’езд слав., 2013, Мінск, Дакл. беларус. дэлег., Беларуская навука, Мінск, 183–194


Щербин, В. К. (2008), "Славянская концептология и концептография", Мавазнаўства. Літаратура. Фалькларыстыка, XІV Міжнар. з’езд слав., 2008, Охрыд, Дакл. беларус. дэлег., BTAA "Права і эканоміка", Мінск, 233–252


Шчэрбін, В. К. (2003), "Традыцыйныя і новыя напрамкі сучаснай славянскай тэрмінаграфіі", Мавазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка, XІІІ Міжнар. з’езд слав., 2003, Любляна, Дакл. беларус. дэлег., Беларуская навука, Мінск, 210–228


НАВІНЬІ  

АБ’ЯВЬІ