ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Jurij Lukszyn (1937) 

 • profesor zwyczajny, dr hab.;
 • absolwent Uniwersytetu Leningradzkiego (LGU);
 • w latach 2000–2007 kierownik Katedry Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • promotor 22 rozpraw doktorskich oraz kilkuset prac magisterskich;
 • redaktor serii „Języki Specjalistyczne” (2000–2010);
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Komunikacja specjalistyczna”.

Prace (autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 6 monografii):

 • Analiza syntaktyczna zdania w języku rosyjskim, PWN: Warszawa 1987.
 • Analiza stylistyczna tekstu rosyjskiego, PWN: Warszawa 1990.
 • Teoretyczne podstawy terminologii, UW: Warszawa 2001, 2006 (współautor – W. Zmarzer).

Redaktor naukowy i współautor 9 słowników, w tym:

 • Tezaurus terminologii translatorycznej, PWN: Warszawa 1993, 1998.
 • Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Harald G Dictionaries: Warszawa 1998.
 • Słownik terminologii przedmiotowej. Języki specjalistyczne, UW: Warszawa 2002, 2005.
 • Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Difin: Warszawa 2004.

Redaktor i współautor monografii w 2 tomach Podstawy technolingwistyki, Euro-Edukacja: Warszawa 2008.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ