ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Ірина Миколаївна Кочан (1949) 

 • доктор філологічних наук, професор;
 • завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка;
 • член НТШ (Наукове товариство імені Т. Шевченка);
 • Відмінник освіти України.

      Е-mail: kim1950@i.ua


Основні праці з термінознавства (усього 220 публікацій):

 • Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, 2004. - 520 с.
 • Іменний словотвір в системі українських технічних термінів / на матеріалі радіотехніки: Автореферат дис. ... канд. філол. наук. - К., 1987. - 17 с.
 • Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові: Автореферат дис. … докт. філолол. наук. – К., 2006 – 40 с.


Підручники / посібники:

 • Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві) (з грифом Міносвіти та науки України).
 • Українська наукова лексика. Міжнародні компоненти в термінології: Навч. посібник. – К.: Знання, 2013. – 296 с.


Термінографічні праці:

 • Короткий російсько-український словник-мінімум термінологічної лексики з радіоелектроніки // Вісник Львівського політехнічного інституту. – № 254. – 1991. – С. 107–110 (у співавторстві).
 • Російсько-український і українсько-російський словник з радіоелектроніки. - Львів: Логос, 1995. - 606 с. (у співавторстві).
 • Словник-довідник з методики викладання української мови. – Видавничий центр Львівського університету, Львів, 2002. – 249 с. (у співавторстві з Н. Захлюпаною).
 • Словник-довідник з методики викладання української мови. – Видавничий центр Львівського університету (вид. друге, доповнене і перероблене). - Львів, 2005. – 340 с. (у співавторстві).
 • Цивільний захист: Частина перша: Пожежно-рятувальна справа. Ілюстративний словник-довідник (з грифом Міносвіти та науки). – Львів: Вид-во «Сполом», 2006. - 548 с. (у співавторстві).
 • Українське термінознавство в іменах. – Львів, Літопис, 2012. – 290 с.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ