ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Lana Hudeček (1960, Zagreb) 

 • znanstvena savjetnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje;
 • voditeljica projekta Hrvatski jednojezični i jednosveščani rječnik;
 • predavačica na više fakulteta (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Veleučilište Vern);
 • autorica većeg broja knjiga i priručnika; autorica i urednica Školskoga rječnika hrvatskoga jezika, autorica i urednica Hrvatskoga pravopisa i autorica Pregleda gramatike hrvatskoga jezika; autorica velikoga broja članaka iz terminologije, leksikologije, standardologije;
 • suradnica na većem broju znanstvenih projekata;
 • Nagrada Grada Zagreba za izniman rezultat u teorijski utemeljenome radu u promicanju znanosti u prosvjeti za Školski rječnik hrvatskoga jezika;
 • Hrvatsko filološko društvo.

          E-mail: lhudecek@ihjj.hr

         Website: http://ihjj.hr/profile/lana-hudecek/55/

Knjige s terminološkom problematikom:

 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 32012. Hrvatski terminološki priručnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Poglavlja s terminološkom problematikom u knjigama:

 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica, Luka Vukojević. 2010. Jezični savjeti. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2009. Jezik medija: publicistički funkcionalni stil. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Luka Vukojević (izvršni urednici). 1999. Hrvatski jezični savjetnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine. Zagreb.

Radovi s terminološkom problematikom (izbor):

 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2012. Zdravlje i zdravstvo. Jezik 59/1. 15–20.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2012. Djelotvornost i učinkovitost. Jezik 59.
 • Hudeček, Lana 2012. Terminološka načela u Coca-Colinu priručniku. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 59/3.
 • Ćutuk, Igor; Hudeček, Lana 2012. Normiranje naziva u poslovnome jeziku. Međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje Liburna. 1 (2012.) , 1; 60-73 (s Igorom Ćutukom)
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2011. Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma. Hrvatski jezik na putu u EU. Ur. Bratanić, Maja. 223–240.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2009. Načela normiranja hrvatskih naziva s primjerima iz medicinskog nazivlja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 97–110.Hudeček, Lana; Domagoj Sajter 2009. Temeljni pojmovi i nazivi stečajnoga prava. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 (2009) , 1; 309-331
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pupovac, Vanja. 2009. Pojmovnik. Medicinska informatika. Ur. Kern, Josipa; Petrovečki, Mladen. Medicinska naklada. Zagreb. 373–377.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2008. Nazivi u školskim rječnicima. Studia lexicographica 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 105–113.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vidović, Domagoj. 2008. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47. 101–122.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 1999. Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). Riječi 5. 39–49 .
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 1996. Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obrada. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 22: 51–63 .

Terminološki projekti:

 • sudjelovala na projektu STRUNA – Hrvatsko strukovno nazivlje projekt koordinacije (2008.–2009.).До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ