ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


     Marta Małachowicz (1979, Biała Podlaska, Polska

 •     wykładowca akademicki, Uniwersytet WarszawskiWydział Lingwistyki Stosowanej, adiunkt;
 • studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1998-2003 (magister lingwistyki stosowanej);
 • studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej 2003-2008  (stopień doktora   nauk humanistycznych);
 • staż w Szwedzkim Centrum Terminologicznym w Sztokholmie (TNC Terminologicentrum) (2011);
 • wizyta studyjna w Fińskim Centrum Terminologicznym w Helsinkach (Sanastokeskus TSK) (2012); 
 • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2012-2016);
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (Sekretarz, 2012-2015 i 2015-2018); 
 • The European Association for Terminology (członek od 2015)
       
     E-mail:   m.malachowicz@uw.edu.pl     
      Website:  http://portal.uw.edu.pl/web/iksi/dr-marta-malachowicz           

Prace: 
 • Małachowicz M., Krajowe centrum terminologiczne – wyzwania i zadania (na przykładzie szwedzkiego centrum terminologicznego), (w) KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 5 r. 2012, str. 13-20.
 • Małachowicz M., Terminology work ‘the Finnish way’ – visitor’s impressions, (w) TERMINFO 3 r. 2012, str. 12-13.
 • Małachowicz M., Terminologia z dziedziny praw człowieka a upowszechnianie wiedzy, (w) Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy, UW, r. 2010, str. 331-338.
 • Małachowicz M., Thesaurus as a managing tool for domain-specific knowledge, (w) Terminologia języków narodowych a globalizacja. Zbiór tez referatów międzynarodowej konferencji, Lietuviu Kalbos Institutas, r. 2006, str. 36-37.
 • Małachowicz M., Michałowski P., Принципы конструирования учебного словаря научной терминологии (специальные языки) – микрокомпозиция словаря, (w) V межвузовская научная конференция студентов, Издательство Санкт-Петербургского ГУ, r. 2002, str. 113-115.
 • Małachowicz M., HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE: standaryzacja terminologii, teoria tekstu, (w) Języki Specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2002 str. 114, 136.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ