ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Mateja Jemec Tomazin  (1978, Ljubljana, Slovenija) 

  • doktorica jezikoslovja;
  • znanstvena sodelavka, Іnštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; 
  • raziskovalka v Sekciji za terminološke slovarje;
  • Slavistično društvo Slovenije.

       E-mail: mjt@zrc-sazu.si

      Website: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/mateja-jemec-tomazin-sl#v

Izbrane publikacije:

  • Slovenska pravna terminologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ