ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Mojca Žagar Karer (1981, Ljubljana, Slovenija) 

  • doktorat znanosti s področja terminologije;
  • raziskovalka; Sekcija za terminološke slovarje; znanstvena sodelavka; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU;
  • vodja Sekcije za Terminološke slovarje;
  • Slavistično društvo Slovenije.

       E-mail: mojca.zagar@zrc-sazu.si

      Website: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/mojca-%C5%BEagar-karer-sl#v

Izbrane publikacije:

  • Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
  • Gledališki terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (kot soavtorica).
  • trenutno sodeluje pri delu za Pravni terminološki slovar in vodi delo za Terminološki slovar avtomatike in Terminološki slovar armiranobetonskih konstrukcij.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ