ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Oxana Čmelíková (Gazdošová) (1980, Charkov, Ukraine)


 • Mgr., Ph.D.;
 • vysokoškolský pedagog - Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, odborná asistentka;
 • soudní tlumočnice;
 • členka redakční rady sborníku Ukrainica Brunensia II, III.


E-mail: oxana.cmelikova@gmail.com

Website: http://www.muni.cz/phil/people/39877

 

Publikace:

 

 • ČMELÍKOVÁ, Oxana. Inšomovni slova v ukrajinskij i českij jurydyčnij terminolohiji. In Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana, Kalina, Petr; Kuznietsova, Krystyna; Shysterov, Ihor. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 175-184, 10 s. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU: nový předmět Ukrajinská terminologie. Opera Slavica, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, č. 2, s. 39-41. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Pervyj češsko-ukrainskij juridičeskij slovar. Comaparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, Poznań: Adam Mickiewicz University, 2012, Neuveden, č. 11, s. 47-54. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Hramatyčni pomylky, stylistyčni i terminolohični ohrichy pry perekladi pravovych tekstiv. In Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 272-275, 4 s. 
 • MYRONOVA, Halyna a Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č. 378. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Predstavlennja novoho Česko-ukrajinskoho jurydyčnoho slovnyka i ščodo perekladu českych terminolohičnych slovospolučeň z komponentom škoda. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-65, 9 s. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. In SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2007. s. 65-70, 6 s. 
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny. In Rara Avis. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2006. s. 112-116, 5 s.  До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ