ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Siniša Runjaić (1972., Zagreb)

 • viši stručni suradnik u Odjelu za opće jezikoslovlje na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje;
 • terminolog na projektima u sklopu programa STRUNA – Hrvatsko strukovno nazivlje;
 • stručni suradnik na znanstvenim projektima;
 • član nacionalnoga terminološkog odbora TO 37 pri Hrvatskom zavodu za norme.

E-mailsrunjaic@ihjj.hr

Website: http://ihjj.hr/istrazivac/sinisa-runjaic/5/


Terminološka bibliografija:

Omeđene publikacije:

 • 2015. Hrvatsko matematičko nazivlje. / urednik Goran Igaly; izvršni urednici Ivica Gusić, Ivana Matas Ivanković, Siniša Runjaić; autori Nenad Antonić... [et al.] Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, niz Terminološki rječnici Strune, knj. 9) -http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/aec254f0053c22e.pdf.
 • 2015. Hrvatsko pomorsko nazivlje. / urednik Boris Pritchard; izvršni urednici Irena Miloš, Siniša Runjaić; autori Mirjana Borucinsky... [et al.] Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, niz Terminološki rječnici Strune, knj. 2.) -http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/857cb5d60db7cf1.pdf.

Poglavlja u knjigama i zbornicima radova:

 • 2015. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Teorijske dvojbe i mogućnosti usklađivanja višestrukih terminoloških zapisa u Struni. // Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struketerminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke / Ur. Maja Bratanić, Ivana Brač, Boris Pritchard. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Rijeka: Pomorski fakultet u Rijeci, 2015. Str. 237–247.
 • 2012. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). // Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), 19–22 June 2012, Madrid, Spain / Ur. Guadalupe Aguado de Cea et al. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2012. Str. 231–241. (http://ihjj.hr/uploads/content/Paper%2017%20pp231-241.pdf)

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

 • 2016. Lončar, Maja, Siniša Runjaić. Analiza korisničke upotrebe baze hrvatskoga strukovnog nazivlja Analiza korisničke upotrebe baze hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna i i Hrvatskoga terminološkog portala. Slovenska terminologija danas (11.–13. svibnja 2016., Beograd).
 • 2016. Bratanić, Maja, Ana Ostroški Anić, Siniša Runjaić. Od baze do portala: razvoj nacionalne terminološke infrastrukture. Slovenska terminologija danas (11.–13. svibnja 2016., Beograd).
 • 2014. Brač, Ivana, Siniša Runjaić. Analysis of verbs and verbal categories in terminology: Improving the linguistic description in Struna and the Valency base of Croatian verbs. 8th International Conference TOTh 2014 – Terminology & Ontology: Theories and applications (12. i 13. lipnja 2014., Université de Savoie, Chambéry, Francuska).
 • 2013. Runjaić, Siniša. Teorijski okvir za analizu jezične mijene u terminološkim sustavima. XXVII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću (18.–20. svibnja 2013., HDPL i Poslijediplomsko središte u Dubrovniku).
 • 2012. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference „New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering“ (19.–22. lipnja 2012., Universidad Politécnica de Madrid).
 • 2011. Halonja, Antun, Siniša Runjaić. Doprinos terminografije posuvremenjivanju leksikografskih postupaka. XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici“ (12.–14. svibnja 2011., HDPL I Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku).


Terminološki projekti:

Tekući projekti:

 • 2016. – terminolog na projektu Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (voditeljica projekta dr. sc. Lidija Varga Defterdarović; izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2016. – terminolog na projektu Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (voditeljica projekta dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković; izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2015. – viši stručni suradnik na projektu IHJJ-a Izgradnja hrvatske terminološke infrastrukture i urednik Hrvatskoga terminološkog portala u sklopu toga projekta (voditelj projekta dr. sc. Željko Jozić).

Dovršeni projekti:

 • 2012.–2014.: terminolog na projektu Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi (voditelj projekta dr. sc. Goran Igaly; izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2011.–2013.: terminolog na projektu Hrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja (voditelj projekta dr. sc. Boris Pritchard; izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2010.–2011.: terminolog na projektu Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata (voditelj projekta dr. sc. Božidar Križan; izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost).До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ