ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Stanisław Gajda – Uniwersytet Opolski (Opole)

  • dr honoris causa Uniwersytetu w Skopje (2005);
  • dr honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2010);
  • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2010).

        E-mail: stgajda@uni.opole.pl

Prace:

  • Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.
  • Najnowsze dzieje języków słowiańskich, t. 1–14, Opole 1996–2003.
  • Komparacja współczesnych języków słowiańskich, t. 1–4, Opole 2003–2009.
  • Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole 1976.
  • Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ