ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Tanja Fajfar (1978, Kranj, Slovenija)

  • doktorica jezikoslovnih znanosti, Univerza v Ljubljani;
  • raziskovalka, Sekcija za terminološke slovarje, asistentka z doktoratom; Inštitutza slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
  • Slavistično društvo Slovenije.

        E-mail: tanja.fajfar@zrc-sazu.si

       Website: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/tanja-fajfar-sl#v

Izbrane publikacije:

  • 2013, Terminologija in njeno uslovarjanje. Krakar Vogel, Boža (ur.): Slovenski slavistični kongres (2013, Nova Gorica). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 97–103.
  • 2007, Slovenski terminološki sistemi na primeru pravne terminologije. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, 6. 169–181.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ