ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Владан Јовановић (отац Зоран) (1977, Крушевац, Србија) 

  • доктор филолошких наука;
  • научни сарадник у Институту за српски језик;
  • редактор-лексикограф на изради вишетомног Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ; редакторско лексикографско звање на изради Речника САНУ;

       Е-mail: vladjovanovic@hotmail.com

Зборник о терминологији:

  • „О неким особеностима семантичког калкирања у војној терминологији“, Наш језик, XLII/1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2011, 47–54.
  • теза „Српска војна лексика (са елементима војног језика)“, одбрањена на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 30. марта 2012. године, стр. 305.
  • „О неким језичким особинама војних текстова из средине 19. века“, Српски језик, XVII, Филолошки факултет, Београд, 2012, 419–431.
  • „Ново у српској терминолошкој лексикографији“ [приказ књиге: Милица Радовић Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Појмовник 1, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2011, 162 стр.], Српски језик, XVII/1–2, Филолошки факултет, Београд, 2012, 661–665.
  • „О војним терминима руског порекла у српском језику“, у: Языковые категории и единицы: синтагматический аспект, [Зборник радова са скупа посвећеног 60-годишњици Катедре за руски језик Владимирског универзитета, који се одржао 24–26. септембра 2013. године у Владимиру, Русија], Владимир, 2013, 164–169.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ