ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Wanda Zmarzer (1941) 

 • profesor zwyczajny, dr hab.;
 • absolwent Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie;
 • wieloletni prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • wieloletni kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego;
 • promotor 5 rozpraw doktorskich oraz kilkuset prac magisterskich;
 • członek Kolegium Redakcyjnego czasopism „Przegląd Rusycystyczny” I ”Komunikacja specjalistyczna”;
 • przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 256 ds. metod i zasad działalności terminologicznej przy PKN w latach 2000–2008.

Prace (аutor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 5 monografii):

 • Charakterystyka semantyczna czasowników stanu psychicznego w języku rosyjskim i polskim, UW: Warszawa 1985.
 • Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), UW: Warszawa 1992.
 • Teoretyczne podstawy terminologii, UW: Warszawa 2001, 2006 (współautor – J. Lukszyn).

Redaktor naukowy i współautor 3 słowników:

 • Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Harald G Dictionaries: Warszawa 1998.
 • Rosyjsko-polski słownik paremiologiczny, UW: Warszawa 2002.
 • Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Difin: Warszawa 2004.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ