ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Аляксандр Васільевіч Зубаў (1936, Расія) 

  • загадчык кафедры інфарматыкі і прыкладной лінгвістыкі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта (МДЛУ);
  • Акадэмік Міжнароднай Акадэміі Інфарматызацыі (1996 г.);
  • узнагароджаны Сярэбраным медалём ВДНГ (1977 г.), медалём “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (1998 г.), Ганаровай Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2008 г.).

       Е-mailproscien@mslu.by


Асноўныя прафесійныя дасягненні: апублікавана 25 кніг, больш 250 іншых навуковых работ; падрыхтаваны: 1 доктар навук, 14 кандыдатаў навук.


Працы па тэрміназнаўстве і тэрмінаграфіі:

  • Основы создания терминологических словрей. – Bialystok: Trans Humana, 2004. – 127 c. (сумесна з Р. Хайчуком).
  • Алгоритм перевода терминологических словосочетаний с использованием параллельных текстов // Теория и практика перевода. Научно-практический журнал. – М.: 2005. – С. 64–66.
  • Использование параллельного корпуса текстов для перевода несвободных словосочетаний // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика». – 2011. – М.: МГОУ. – № 6. – Т. 2. – С. 79–83.
  • Автоматическая компрессия терминологической части тезауруса // Романское и германское языкознание. – Минск: МГПИИЯ, 1979. – Вып. 1. Вопросы экспериментальной и прикладной лингвистики. – С. 192–196.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ