̲ò ̲Ѳ
̳

29.05.2017
-1.png-2.png-3.png


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Terminologia słowiańska: dziś i jutro

25-26 maja 2017, Warszawa


Zorganizowana przez Komisję Terminologiczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego


Międzynarodowa konferencja naukowa„Terminologia słowiańska: dziś i jutro”(Warszawa, 25-26 maja 2017 r.) to kolejne z cyklu spotkań towarzyszących corocznym posiedzeniom Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Do tej pory podobne konferencje odbyły się w Warszawie (2013), Kijowie (2015) i Belgradzie (2016). W roku 2018 członkowie Komisji Terminologicznej spotkają się przy okazji Kongresu Slawistów w Belgradzie.

Współorganizatorami warszawskiej konferencji były: Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościny użyczyła Polska Akademia Nauk: konferencja odbyła się w Pałacu Staszica, dogodnie położonym w pobliżu kampusu Uniwersytetu Warszawskiego i Starego Miasta.

Pierwszego dnia konferencji rano odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Słowianoznawstwa i Językoznawstwa PAN oraz Komisji Terminologicznej MKS. Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacjami nowych polskich słowników terminologicznych i publikacji o charakterze monograficznym, a także referatami członków KT MKS z Ukrainy, Chorwacji, Białorusi i Polski.

Kolejnym punktem warszawskiego spotkania było zamknięte posiedzenie Komisji Terminologicznej MKS, podczas którego m.in. dokonano wyboru przewodniczącego Komisji na lata 2018-2023 (na drugą kadencję została wybrana prof.Wiktoria Iwaszczenkoz Ukrainy), przyjęto statut KT, zatwierdzono nowych członków Komisji oraz omówiono postępy i plan dalszych prac nad licznymi inicjatywami e-wydawniczymi zapoczątkowanymi w latach poprzednich.

Obrady konferencji, podczas której wygłoszono ogółem 34 referaty, rozpoczęły się od sesji plenarnej po południu 25 maja. W piątek kontynuowano obrady w sekcjach. Sekcja 1 obejmowała wystąpienia dotyczące problemów terminologii jako nauki oraz konkretnych terminologii dziedzinowych, nauczania języków specjalistycznych, a także zjawiska determinologizacji. Sekcja 2 była poświęcona terminografii i refleksji metaterminograficznej, a referaty dotyczyły tradycyjnych i elektronicznych dzieł słownikarskich oraz baz danych terminologicznych. Kończąca konferencję sesja w tej sekcji miała charakter zgoła odmienny, gdyż poruszała problemy terminologii językoznawczej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Serbii i Litwy. Chociaż nie wszystkie kraje słowiańskie były reprezentowane, konferencja – jak się zdaje udanie przyczyniła się do podtrzymania językoznawczego dyskursu terminologicznego w krajach tej części Europy.

Mariusz Górnicz

http://www.iksi.uw.edu.pl/ru/


++.png

Zaprezentowano referaty:

 • ³ (Ukraina)
 • Stanisław Gajda (Polska) Współczesne dylematy terminologiczne
 • (Rosja)
 • (Serbia) - (, , )
 • Jana Levická (Słowacja) Projekt centralizácie terminologických informácií na Slovensku
 • (Rosja) LSP
 • , (Rosja) -
 • Mariusz Górnicz (Polska) Popularność terminów nieprzejrzystych
 • Marta Małachowicz (Polska) Rozwój i specyfika krajowych badań terminologicznych na przykładzie dorobku polskiego terminoznawstwa
 • Kristian Lewis (Chorwacja) Hrvatske terminološke baze normativni i deskriptivni pristup
 • (Ukraina)
 • (Rosja)
 • (Białoruś) ' :
 • Anna Kozłowska (Polska) Terminy w użyciach nieprofesjonalnych wprowadzenie do problemu
 • (Serbia)
 • Lana Hudeček (Chorwacja) Terminološki podatci u hrvatskome mrežnom rječniku Mrežniku
 • Milica Mihaljević (Chorwacja) Računalno nazivlje u hrvatskome mrežnom rječniku Mrežnik
 • (Rosja)
 • (Rosja)
 • (Rosja)-