ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

24.04.2015

Логотип-УТС-2015+.png      X Міжнародна наукова конференція   
           
      Українська термінологія і сучасність     
      22–24 квітня 2015 року, КиївОрганізатори: Національна академія наук України, Комітет наукової термінології, Термінологічна комісія та Комісія лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів, Інститут української мови, відділ наукової термінології

У роботі конференції взяли участь понад 80 науковців та освітян з України (Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Севастополь, Одеса, Івано-Франківськ, Умань, Херсон, Чернівці, Черкаси, Дубно, Кам’янець-Подільський), Росії (Москва, Єкатеринбург), Білорусі (Мінськ), Польщі (Варшава, Вроцлав), Хорватії (Загреб), Сербії (Белград). Конференція об’єднала інтелектуальний потенціал дослідників у галузі термінології, які, спираючись на традиції та досвід термінологічної роботи, прагнуть розширити горизонти сучасного українського термінознавства на слов’янському тлі.

 


На конференції працювало 8 секцій: “Теорія термінознавства. Когнітивне термінознавство”, “Термінологія лінгвістики та суміжних наук”, “Термінологія фармакології, екології, хімії та біології”, “Термінологія науково-технічна, промислового та сільськогосподарського виробництва”, “Термінологія суспільних наук”, “Термінологія сучасного славістичного мовознавства в інформаційно-пошуковій системі iSYBISLAW”, “Теорія термінографії і практика укладання галузевих словників”, “Стилістичне термінознавство. Фахова мова в системі освіти”. 

З доповідями виступили:
 • Іващенко, В. Л. (Україна), Періодизація історії становлення української термінології на тлі термінологічної діяльності в Україні: традиційні виміри.
 • Wolnicz-Pawłowska, Е. & Górnicz, M. (Poland), Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX i na początku XXI wieku.
 • Любецкая, Е. П. (Республика Беларусь), Белорусская национальная терминология: тенденции формирования в ХХ – ХХІ вв.
 • Шелов, С. Д. (Россия), Термин как основная единица терминологии: разнообразие определений и единство понимания.
 • Hudeček, L. & Mihaljević, M. (Republika Hrvatska), Croatian Orthographic Manual and Standardization of Terminology.  
 • Кочан, І. М. (Україна), Термінологічні питання на сторінках часопису “Рідна мова”.  
 • Зубов, А. В. (Республика Беларусь),  Подходы к переводу терминологических словосочетаний.  
 • Комарова, З. И. & Жучкова, Е. В. (Россия), Проблема отраслевой словарной типологии и пути ее решения. 
 • Дубічинський, В. В. (Україна),  Лексикографування термінологічних паралелей.
 • Щербин, В. К. (Республика Беларусь),  Достижения и перспективы развития  восточнославянской толковой лингвистической терминографии. 
 • Јовановић, В. (Србија), O вишезначним терминима у савременој српској терминологији.                                       

Файл -
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ