TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

01.04.2016

XVI међународни конгрес слависта у Београду 2018.

ПРИЈАВЕ ЗА ТЕМАТСКЕ БЛОКОВЕ


На заседању МКС у Прагу 31. августа – 1 септембра 2015. донете су следеће одлуке:


1. На XVI међународном конгресу слависта у Београду 2018, као и на претходном конгресу у Минску, биће 25 тематских блокова, али у случају потребе њихов се укупан број може повећати.

2. Број учесника тематског блока је између 3 и 8.

3. Пожељно је да реферати у сваком блоку буду на 3 словенска језика, а морају бити најмање на два.

4. У тематском блоку морају учествовати референти из различитих земаља, не више од два из исте земље.

5. У тематском блоку предвиђа се један уводни реферат у трајању до 20 мин. и остали реферати – до 15 мин.; реч у дискусији – до 5 мин.

6. Анотација тематског блока. Предлагач тематског блока дужан је да достави анотацију тематског блока у целини и сваког реферата посебно; анотације (блока и појединих реферата) не треба да буду већи од 1000 знакова с размацима.

7. Рокови. Пријаве тематских блокова морају стићи Председништву МКС најкасније до 1. маја 2016. године. Пријаве и анотације разматраће се до септембра 2016, а коначна листа тематских блокова биће усвојена на заседању МКС у Букурешту 2016. године.

8. Објављивање материјала. За разлику од раније праксе, донета је одлука да се материјали тематских блокова не публикују у штампаном облику пре почетка конгреса, већ да се публикују на посебним веб-сајтовима. Штампана издања после конгреса морају узимати у обзир ставове изнете у дискусији. Предлагач тематског блока, у случају да буде прихваћен, у обавези је даобезбеди публикацију материјала на Интернету и достави Председништву МКС одговарајући линк који ће стајати на веб-сајту МКС.


Пријаве с анотацијама треба слати електронском поштом на адресу:

mks[at]fil.bg.ac.rs с назнаком у наслову: „Тематски блок“.

Контакт особа: проф. др Рајна Драгићевић (rajnad[at]yahoo.com).


Файл -