TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

17.01.2018


Програм конгреса. Београд 20–27. 08. 2018. 

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/

  • Програм ПЛЕНАРНИХ РЕФЕРАТА 
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/program-plenarnih-referata/  
  • Оквирни програм СЕКЦИЈСКИХ РЕФЕРАТА 

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/okvirni-program-sekcijskih-referata/ 
  • Програм ТЕМАТСКИХ БЛОКОВА 
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/program-tematskih-blokova/
  • Програм ОКРУГЛИХ СТОЛОВА 
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/program-okruglih-stolova/
  • Листа РАДНИХ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈА акредитованих при МКС 
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/lista-radnih-zasedanja-komisija-akreditovanih-pri-mks/


***
Секција 1.19: Терминологија и терминографија 
1.5.10. Словенска терминологија и терминографија

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/okvirni-program-sekcijskih-referata/    

GÓRNICZ Mariusz(Polska), Polisemia polskich terminów medycznych
СИМОНЕНКО Людмила Олександрівна (Україна), Українське термінознавство початку XXI століття: стан та перспективи розвитку
БРБОРИЋ Вељко (Србија), Интерпункцијска терминологија код Срба од Вука до данас
ŽAGAR KARER Mojca (Slovenija), Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi
ШЧЭРБІН Вячаслаў (Беларусь), Славянскія тэрмінаграфічныя традыцыі: крытэрыі і ўзроўні параўнальнага аналізу
ІВАЩЕНКО Вікторія Людвігівна (Україна), Галузеве слов’янське термінознавство у парадигмовому аспекті: загальні тенденції розвитку
ДУБІЧИНСЬКИЙ Володимир Володимирович (Україна), Слов’янська навчальна термінографія: традиції та нові підходи.


***
Тематски блок 1.4: Категорія багатозначності в теорії і практиці слов’янської термінографії 

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/program-tematskih-blokova/


Организатор: ІВАЩЕНКО Вікторія Л.

ГРИНЕВ-ГРИНЕВИЧ Сергей (Россия), Многозначность термина в теории и практике составления толковых и переводных словарей славянских языков
ІВАЩЕНКО Вікторія (Україна), Моделі cемантизації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній термінографії
ШЧЭРБІН Вячаслаў (Беларусь), Складанне спецыяльных аднаканцэптных слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных паняццяў
JOВAНOВИЋ Владан (Србија), Полисемија термина у описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне лексикографије)
РЫЧКОВА Л.В. (Беларусь), Отражение многозначности в словаре социально значимой лексики терминологического и профессионального характера белорусского языка

Дискутанти:

HUDEČEK Lana (Hrvatska)
СОРОКИНА Эльвира (Россия)
СТРЕЗОВСКА Јаготка (Македонија)


***

11. Терминологическая комиссия

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/lista-radnih-zasedanja-komisija-akreditovanih-pri-mks/

В.Л. Іващенко (Україна)

В.К. Шчэрбін (Беларусь)

В.В. Дубічинський (Україна)

M. Górnicz (Polska)

С.В. Гринев (Россия)

M. Kozłowska (Polska)

L. Hudeček (Republika Hrvatska)

M. Mihaljević (Republika Hrvatska)

M. Žagar Karer (Slovenija)

M. Małachowicz (Polska)

В. Јовановић (Србија)

Р. Левушкина (Србија)

К.П. Любецкая (Беларусь)

Л.В. Рычкова (Беларусь)

Э.А. Сорокина (Россия)

І.М. Кочан (Україна)


Файл -