TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

21.09.2021

24 вересня 2021 року о 15.00 (за київським часом) відбудеться онлайн-засідання Термінологічної комісії при МКС

платформа Google Meet

Порядок денний:

1. Про зміни у складі ТК МКС (В.Л. Іващенко).

2. Про підготовку до ХVII з’їзду славістів (В.Л. Іващенко).

3. Обговорення другого етапу укладання багатомовного Словника термінів термінознавства (укладачі).

4. Пропозиції до наповнення та затвердження до друку вип. 5 Вісника ТК МКС (усі члени Комісії).

5.  Про наповнення Термінографічної бази даних TERM_IN (В. Іващенко).

6. Різне.