TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

20.10.2021

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

3. terminološki okrugli stol

Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive

četvrtak, 28. listopada 2021. godine

Treći terminološki okrugli stol pod naslovom Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena održat će se u četvrtak, 28. listopada 2021. godine u Zagrebu.


ORGANIZACIJSKI ODBOR

akademik Pavao Rudan, počasni predsjednik Organizacijskoga odbora, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Kristian Lewis, predsjednik Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Pozdravni govori

akademik Pavao Rudan

dr. sc. Željko Jozić


plenarno izlaganje

prof. dr. sc. Mariusz Górnicz, Institut za specijaliziranu i međukulturnu komunikaciju, Sveučilište u Varšavi

pozivno predavanje dr. sc. Irena Miloš, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, bivša upućena nacionalna stručnjakinja i glavna terminologinja u hrvatskome odjelu Glavne uprave za prevođenje pri Europskoj komisiji u Luksemburgu

pozivno predavanje dr. sc. Ana Ostroški Anić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, voditeljica projekta Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) pri Hrvatskoj zakladi za znanost

Broj sudionika: u skladu s epidemiološkom situacijom (od 20 do 40; uživo, hibridno ili na Zoom).


10.00 Pozdravni govori i otvaranje skupa


1. Mariusz Górnicz: The many uses of “meaningless” terms 10.15 – 10.45

2. Tanja Fajfar: Evropska terminologija v Terminološki svetovalnici na Terminologišču 10.45 – 11

3. Milica Mihaljević: Croatian linguistic terminology – one year later 11 – 11.15

4. Ana Ostroški Anić: Terminology work by the people and for the people 11.15 – 11.30

11.30 – 11.40 diskusija


5. Vlatka Štimac Ljubas: Terminologija u mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskoga zavoda 11.45 – 12

6. Lana Hudeček: Nazivlje u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku 12 – 12.15

7. Josip Mihaljević: Hrvatsko igrifikacijsko nazivlje 12.15 – 12.30

8. Marijana Horvat: O gramatičkome nazivlju u projektu RETROGRAM 12.30 – 12.45

12.45 – 12.55 diskusija, pauza do 13.15


9. Dalibor Vrgoč: Hrvatsko vojno nazivlje i NATO 13.15 – 13.30

10. Irena Miloš: Terminologija u institucijama Europske unije: struktura terminološkoga rada u višejezičnome i višekulturnome kontekstu 13.30 – 13.45

11. Snježana Kereković: Može li hrvatsko tehničko nazivlje preživjeti? 13.45 – 14

12. Darija Omrčen: Hrvatsko kineziologijsko nazivlje: sadašnjost i budućnost 14 – 14.15

13. Helena Pavletić: Funkcija termina u općem jeziku 14.15 – 14.30

14. Vuk-Tadija Barbarić, Kristian Lewis: Religijsko nazivlje kao pravopisni izazov 14.30 – 14.45

15. Bruno Nahod, Perina Vukša Nahod: O problemu prikaza interdisciplinarnih pojmova u terminološkoj bazi 14.45 – 15

15 – 15.15 diskusija i zatvaranje okrugloga stola


Файл -