TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů