TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

11.05.2016


ПРОТОКОЛ № 3

засідания Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС), проведеного 11 травня 2016 року з 10.00 до 12.00 у залі засідань Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв (м. Белград, вул. Князя Михайлова, 36) 


Присутні:

 1. Танасич С.  – директор Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв, професор, доктор філологічних наук.
 2. Іващенко В. Л.  – голова ТК МКС, старший науковий співробітник, доктор філологічних наук.
 3. Щербін В. К. – заступник голови ТК МКС, завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу і стратегічних досліджень Національної академії наук Білорусі, кандидат філологічних наук.
 4. Дубічинський В. В.  – секретар ТК МКС, завідувач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», ад’юнкт Інституту русистики Варшавського університету, професор, доктор філологічних наук.
 5. Авербух К. Я.  – кандидат у члени ТК МКС, професор Московського міського педагогічного університету, професор, доктор філологічних наук.
 6. Вольніч-Павловська Е. – член ТК МКС, професор Інституту професійної та міжкультурної комунікації факультету прикладної лінгвістики Варшавського університету, професор, доктор габілітований.
 7. Гриньов С. В.  – член ТК МКС, професор Московського міського педагогічного університету, професор університету в Білостоці, професор, доктор філологічних наук.
 8. Гурніч М. – кандидат у члени ТК МКС, науковий співробітник факультету прикладної лінгвістики Інституту професійної та міжкультурної комунікації Варшавського університету, доктор наук.
 9. Йованович В.  – член ТК МКС, науковий співробітник Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв, доктор філологічних наук.
 10. Карер Жагар М.  – член ТК МКС, завідувач секції Термінологічних словників, науковий співробітник Інституту словенської мови імені Ф. Рамовша Словенської академії наук і мистецтв, доктор наук.
 11. Левицька Я.  – кандидит у члени ТК МКС, науковий співробітник Інституту словацької мови імені Л. Штура Словацької академії наук, доктор наук.
 12. Любецька К. П.  – член ТК МКС, завідувач кафедри російської мови як іноземної підготовчого факультету Білоруського державного університету, кандидат філологічних наук.
 13. Марчук Ю. Н. – член ТК МКС, професор філологічного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, професор, доктор філологічних наук.
 14. Міхалєвіч М. – член ТК МКС, завідувач відділу хорватської літературної мови Інституту хорватської мови і мовознавства, професор, доктор наук.
 15. Малаховіч М.  – член ТК МКС, викладач факультету прикладної лінгвістики Варшавського університету, доктор наук, ад’юнкт.
 16.  Новодранова В. Ф.  – кандидат у члени ТК МКС, професор Московського державного медично-стоматологічного університету імені А. І. Євдокимова, професор, доктор філологічних наук.
 17. Руньяіч С. – кандидат у члени ТК МКС, провідний науковий співробітник Інституту хорватської мови і мовознавства, доктор наук.
 18. Сорокіна Е. А.  – кандидат у члени ТК МКС, професор Московського державного обласного університету, професор, доктор філологічних наук.
 19. Томазин М. Є.  – член ТК МКС, науковий співробітник Інституту словенської мови імені Ф. Рамовша Словенської академії наук і мистецтв, доктор наук.
 20. Файфар Т.  – член ТК МКС, науковий співробітник Інституту словенської мови імені Ф. Рамовша Словенської академії наук і мистецтв, доктор наук.
 21. Худечек Л.  – член ТК МКС, старший науковий співробітник Інституту хорватської мови і мовознавства, доктор наук.
 22. Шелов С. Д.  – член ТК МКС, керівник Термінологічного центру Інституту російської мови імені В. В. Виноградова Російської академії наук, професор, доктор філологічних наук.

Слухали: 

1. Вітальне слово директора Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв, професора, доктора філологічних наук С. Танасича. 

2. Повідомлення голови ТК МКС, доктора філологічних наук В. Л. Іващенко за такими питаннями:
2(a). Про зміни у складі ТК МКС, а саме: 
 • від Сербії до складу Комісії ввести ще одного члена, кандидатуру якого доручити підшукати В. Йовановичу
 • від України – ввести доктора філологічних наук О. А. Войцеву та вивести кандидата філологічних наук Л. О. Симоненко
 • від Польщі – ввести доктора наук М. Гурніча
 • від Чехії – вивести кандидата філологічних наук Г. Миронову
 • від Россії – ввести доктора філологічних наук Е. А. Сорокіну, доктора філологічних наук К. Я. Авербуха, доктора філологічних наук В. Ф. Новодранову
 • від Словаччини – ввести доктора наук Я. Левицьку;
 • від Хорватії – ввести доктора наук  С. Руньяіча. 
2 (b). Про затвердження назви, складу редколегії, переліку рубрик і змісту першого випуску нового періодичного видання ТК МКС – «Вісника Термінологічної комісії при МКС». 
2(с). Про підготовку до XVI Міжнародного з'їзду славістів, який відбудеться з 20 по 27 серпня 2018 р. у Белграді (Сербія):
 • обговорення проблематики, теми та складу тематичного блоку «Категорія багатозначності в теорії та практиці словянської термінографії», запропонованого В. Л. Іващенко;
 • процедури організації на XVI Міжнародний зїзд славістів секційного засідання «Словянське термінознавство і термінографія» (складу учасників і тем доповідей);
 • розміщення на сайті ТК МКС електронних публікацій (монографій, словників, презентацій, доповідей на зїздах славістів), періодичних видань (журналів, збірників наукових праць) за відповідальним редагуванням членів ТК МКС в різних словянських країнах.
2(d). Про створення й наповнення рубрики «In Memoriam» на сайті ТК МКС.
2(е). Про заснування серії пошукових досліджень, присвячених вивченню історії національних Термінологічних та Орфографічно-термінологічних комісій при академіях наук, наукових товариствах, міністерствах, вищих навчальних закладах, які створювалися та сьогодні працюють у різноманітних галузях знань з метою нормування національних термінологій у різних словянських країнах (за пропозицією Е. Вольніч-Павловської). Формування авторського колективу, який працюватиме над реалізацією цього проекту.

3. Виступи членів ТК МКС про виконану роботу щодо написання розділів колективної монографії «Словянське термінознавство кінця ХХ – початку XXI ст.».

4. Виступи членів ТК МКС про виконану роботу щодо складання зведеного бібліографічного покажчика зі словянського термінознавства кінця ХХ – початку XXI ст.

5. Різне. 


Ухвалили: 

1. Затвердити запропоновані зміни у складі ТК МКС.

2(а). Затвердити нове періодичне видання ТК МКС – «Вісник Термінологічної комісії при МКС» як продовження наукового теоретичного часопису «Славянское терминоведение», який вийшов лише № 1 в 2009 р.
2(b). Затвердити редколегію нового видання у такому складі: 
 • від України – В. Л. Іващенко (головний редактор журналу), В. В. Дубічинський (секретар журналу), О. А. Войцева
 • від Білорусі – В. К. Щербін (заступник головного редактора журналу), К. П. Любецька
 • від Польщі – С. ГайдаЕ. Вольніч-Павловська, М. Гурніч; 
 • від Росії – К. Я. Авербух, С. В. Гриньов, В. Ф. Новодранова
 • від Хорватії – М. Міхалєвіч, Л. Худечек
 • від Сербії – В. Йованович
 • від Словенії – М. Жагар Карер
 • від Македонії – Я. Стрезовська
 • від Словаччини – Я. Левицька
 • від Чехії – І. Боздехова 
2(c). Установити періодичність видання нового журналу не рідше ніж 1 раз на рік (пропозиція М. Міхалєвіч); формування кожного випуску за накопиченням статей (пропозиція С. Д. Шелова); первинний формат журналу як електронне видання (пропозиція В. Л. Іващенко).
2(d). Затвердити як основу для формування першого випуску журналу «Вісник Термінологічної комісії при МКС» такі матеріали:
 • у рубриці «Слов’янське термінознавство. Теорія термінознавства»Іващенко В. Л. Слов’янське термінознавство: загальні тенденції розвитку; Авербух К. Я. Современное терминоведение: прописные истины и классические заблуждения; Шелов С. Д. Термин как основная единица терминологии: разнообразие определений и единство понимания; Wolnicz-Pawłowska Е., Górnicz М. Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX n a początku XXI wieku (за пропозицією В. Л. Іващенко);
 • у рубриці «Теорія термінографії і практика укладання галузевих словників»  – Щербин В. К. Достижения и перспективы развития  восточнославянской толковой лингвистической терминографии; Зубов А. В. Подходы к переводу терминологических словосочетаний; Jovanovic V. О. O вишезначним терминима у савременој српској терминологији (за пропозицією В. Л. Іващенко);
 • у рубриці «Тематичний блок «Категорія багатозначності в теорії та практиці слов’янської термінографії» (до ХVI з’їзду славістів, Белград, 2018)» – Гринев-Гриневич С. Многозначность термина в теории и практике составления толковых и переводных словарей славянских языков; Іващенко В. Моделі cемантизації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній термінографії; Шчэрбін В. Складанне спецыяльных аднаканцэптных слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных паняццяў; Joвaнoвић В. Полисемија термина у описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне лексикографије); Войцева О. А. Полісемія як вияв асиметрії номінації спеціальних понять в українській та польській термінографії (на матеріалі судноплавних термінів) (за пропозицією В. К. Щербіна);
 • у рубриці «Наукова хроніка»  Jovanovic V. Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас (11–13. Маја 2016. Године, Београд) (за пропозицією В. Л. Іващенко);
 • у рубриці «In Memoriam» – Авербух К. Я. З нагоди 100-річчя з дня народження Б. М. Головіна (за пропозицією К. Я. Авербуха).
2(е). У робочому порядку долучити інші статті членів Комісії.

3(а). Затвердити проблематику, тему й склад тематичного блоку «Категорія багатозначності в теорії та практиці словянської термінографії» до XVI Міжнародного зїзду славістів, який відбудеться з 20 по 27 серпня 2018 р. у Белграді (Сербія).
3(b). Членам Комісії подати заявки до національних комітетів для участі в секційному засіданні «Словянське термінознавство і термінографія».
3(c). Створити на сайті ТК МКС рубрику «Е-публікації» (відповідальна В. Л. Іващенко).

4. Створити на сайті ТК МКС рубрику «In Memoriam», розмістити в ній інформацію, присвячену пам’яті відомих науковців, діяльність яких була пов’язна з вивченням термінології й термінознавчих проблем, та відомих термінологів, які нещодавно пішли з життя, зокрема: В. М. Лейчик і О. С. Герд (пропозиція С. Д. Шелова), О. С. Кубрякова (пропозиція В. Ф. Новодранової), А. Халонья (пропозиція М. Міхалєвіч)За пропозицією В. В. Дубічинського, вшановано хвилиною мовчання світлу память відомих російських мовознавців, термінологів і лексикографів – О. С. Герда, Ю. М. Караулова, В. В. Морковкіна, які пішли з життя у квітні-травні 2016 р.

5. Розпочати серію досліджень із вивчення історії національних термінологічних комісій (за пропозицією Е. Вольніч-Павловської). У подальшому на цій основі започаткувати написання колективної монографії членів ТК МКС (для такої моногрфії вже є певний науковий доробок, частково представлений у деяких опублікованих працях С. В. Гриньова, В. В. Дубічинського, І. М. Кочан, В. Ф. Новодранової, Е. А. Сорокіної, М. Гурніча, М. Жагар Карер та ін.).

6. Затвердити результати роботи над написанням розділів колективної монографії «Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку XXI ст.» та складанню зведеного бібліографічного покажчика зі слов’янського термінознавства, а також нагадати членам Комісії про необхідність надати всі матеріали голові Комісії до 1-го жовтня 2016 р.

7. Запланувати проведення чергового засідання ТК МКС у Варшаві (у травні 2017 р.).

8. Заступникові голови ТК МКС В. К. Щербіну та секретареві ТК МКС В. В. Дубічинському підготувати протокол цього засідання.

31.05.2016

Голова засідання, голова ТК МКС, доктор філолологічних наук – В. Л. Іващенко
Заступник голови ТК МКС, кандидат філолологічних наук – В. К. Щербін 
Секретар ТК МКС, доктор філолологічних наук – В. В. Дубічинський


*** 

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Терминологической комиссии при Международном комитете  славистов (ТК МКС), проведенного 11 мая 2016 года с 10.00 до 12.00 в зале заседаний Института сербского языка Сербской академии наук и искусств (г. Белград, ул. Князя Михайлова, 36)

Присутствовали:

 1. Танасич С. – директор Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, профессор, доктор филологических наук.
 2. Иващенко В. Л. – председатель ТК МКС, старший научный сотрудник, доктор филологических наук.
 3. Щербин В. К. – заместитель председателя ТК МКС, заведующий сектором инновационного развития отраслей Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси, кандидат филологических наук.
 4. Дубичинский В. В. – секретарь ТК МКС, заведующий кафедрой украинского, русского языков и прикладной лингвистики Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», адъюнкт Института русистики Варшавского университета, профессор, доктор филологических наук.
 5. Авербух К. Я. – кандидат в члены ТК МКС, профессор Московского городского педагогического университета, профессор, доктор филологических наук.
 6. Вольнич-Павловска Е.  – член ТК МКС, профессор факультета прикладной лингвистики Института профессиональной и межкультурной коммуникации Варшавского университета, профессор, доктор габилитованный.
 7. Гринев С. В. – член ТК МКС, профессор Московского городского педагогического университета, профессор университета в Белостоке, профессор, доктор филологических наук.
 8. Гурнич М.  – кандидат в члены ТК МКС, научный сотрудник факультета прикладной лингвистики Института профессиональной и межкультурной коммуникации Варшавского университета, доктор наук.
 9. Йованович В. – член ТК МКС, научный сотрудник Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, доктор филологических наук.
 10. Карер Жагар М.  – член ТК МКС, научный сотрудник Института словенского языка имени Ф. Рамовша Словенской академии наук и искусств, доктор наук.
 11. Левицка Я. – кандидат в члены ТК МКС, научный сотрудник Института словацкого языка имени Л. Штура Словацкой академии наук, доктор наук.
 12. Любецкая Е. П. – член ТК МКС, заведующая кафедрой русского языка как иностранного подготовительного факультета Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук.
 13. Марчук Ю. Н. – член ТК МКС, професор филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор, доктор филологических наук.
 14. Михалевич М. – член ТК МКС, заведующая отделом хорватского литературного языка Института хорватского языка и языкознания, профессор, доктор наук.
 15. Малахович М. – член ТК МКС, преподаватель факультета прикладной лингвистики Варшавского университета, доктор наук, адъюнкт.
 16. Новодранова В. Ф. – кандидат в члены ТК МКС, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, профессор, доктор филологических наук.
 17. Руньяич С. – кандидат в члены ТК МКС, ведущий научный сотрудник Института хорватского языка и языкознания, доктор наук.
 18. Сорокина Э. А. – кандидат в члены ТК МКС, профессор Московского государственного областного университета, профессор, доктор филологических наук.
 19. Томазин М. Е. – член ТК МКС, научный сотрудник Института словенского языка имени Ф. Рамовша Словенской академии наук и искусств, доктор наук.
 20. Файфар Т. – член ТК МКС, научный сотрудник Института словенского языка имени Ф. Рамовша Словенской академии наук и искусств, доктор наук.
 21. Худечек Л.  – член ТК МКС, старший научный сотрудник Института хорватского языка и языкознания, доктор наук.
 22. Шелов С. Д.  – член ТК МКС, руководитель Терминологического центра Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук, профессор, доктор филологических наук. 

Слушали:

1. Приветственное слово директора Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, профессора, доктора филологических наук С. Танасича.

2. Сообщение председателя ТК МКС, доктора филологических наук В. Л. Иващенко по следующим вопросам:
2(а). Об изменениях в составе ТК МКС: 
 • от Сербии в состав Комиссии предложено ввести еще одного члена, кандидатуру которого поручить подыскать В. Йовановичу
 • от Украины ввести доктора филологических наук Е. А. Войцеву и вывести кандидата филологических наук Л. А. Симоненко
 • от Польши ввести доктора наук М. Гурнича
 • от Чехии вывести кандидата филологических наук Г. Миронову
 • от России ввести доктора филологических наук Э. А. Сорокину, доктора филологических наук К. Я. Авербуха, доктора филологических наук В. Ф. Новодранову
 • от Словакии ввести доктора наук Я. Левицку;
 • от Хорватии – ввести доктора наук  С. Руньяича. 
2(b). Oб утверждении названия, состава редколлегии, перечня рубрик и содержания первого выпуска нового периодического издания ТК МКС – «Вестника Терминологической комиссии при МКС». 
2(c). O подготовке к XVI Международному съезду славистов, который пройдет с 20 по 27 августа 2018 г. в Белграде (Сербия):
 • обсуждение проблематики, темы и состава тематического блока «Категория многозначности в теории и практике славянской терминографии», предложенного В. Л. Иващенко;
 • процедуры организации на XVI Международном съезде славистов секционного заседания «Славянское терминоведение и терминография» (состав участников и темы докладов);
 • размещение на сайте ТК МКС электронных публикаций (монографий, словарей, презентаций, докладов на съездах славистов), периодических изданий (журналов, сборников научных трудов) под соответствующей редакцией членов Комиссии в разных славянских странах.
2(d). O создании и наполнении рубрики «In Memoriam» на сайте ТК МКС.
2(e). Oб основании серии поисковых исследований, посвященных изучению истории национальных Терминологических и Орфографическо-терминологических комиссий при академиях наук, научных обществах, министерствах, высших учебных заведениях, которые создавались и сегодня работают в разных отраслях знаний с целью нормирования национальных терминологий в разных славянских странах (по инициативе Е. Вольнич-Павловской). Формирование авторского коллектива, который будет работать над реализацией данного проекта.

3. Выступления членов ТК МКС о проделанной работе по написанию разделов коллективной монографии «Славянское терминоведение конца ХХ – начала XXI  столетий».

4. Выступления членов ТК МКС о проделанной работе по составлению сводного библиографического указателя по славянскому терминоведению конца ХХ – начала XXI столетий.

5. Разное. 


Постановили:
 
1. Одобрить предлагаемые изменения в составе ТК МКС.

2(а). Утвердить новое периодическое издание ТК МКС – «Вестник Терминологической комиссии при МКС» как продолжение научного теоретического журнала «Славянское терминоведение», который вышел только № 1 в 2009 г.
2(b). Утвердить редколлегию нового издания в следующем составе: 
 • от Украины В. Л. Иващенко (главный редактор журнала), В. В. Дубичинский (секретарь журнала), Е. А. Войцева
 • от России К. Я. Авербух, С. В. Гринев, В. Ф. Новодранова
 • от Беларуси  В. К. Щербин (заместитель главного редактора журнала), Е. П. Любецкая
 • от Польши С. Гайда, Е. Вольнич-Павловска, М. Гурнич
 • от Хорватии М. Михалевич, Л. Худечек; от Сербии В. Йованович
 • от Словении М. Жагар Картер
 • от Македонии Я. Стрезовска
 • от Словакии Я. Левицка
 • от Чехии И. Бозъдехова.
2(c). Утвердить периодичность издания нового журнала: не реже 1 раза в год (предложение М. Михалевич); формирование каждого выпуска по мере накопления статей (предложение С. Д. Шелова); первоначальный формат журнала в виде электронного издания (предложение В. Л. Иващенко).
2(d). Утвердить в качестве основы для первого номера журнала «Вестник Терминологической комиссии при МКС» следующие материалы:
 • в рубрике «Славянское терминоведение. Теория терминоведения» – Іващенко В. Л. Слов’янське термінознавство: загальні тенденції розвитку”; Авербух К. Я. Современное терминоведение: прописные истины и классические заблуждения; Шелов С. Д. Термин как основная единица терминологии: разнообразие определений и единство понимания; Wolnicz-Pawłowska Е., Górnicz М. Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX n a początku XXI wieku (предложение В. Л. Иващенко);
 • в рубрике «Теория терминографии и практика составления отраслевых словарей»  – Щербин В. К. Достижения и перспективы развития  восточнославянской толковой лингвистической терминографии; Зубов А. В. Подходы к переводу терминологических словосочетаний; Jovanovic V. О. O вишезначним терминима у савременој српској терминологији (предложение В. Л. Иващенко);
 • в рубрике «Тематический блок «Категория многозначности в теории и практике славянской терминографии» (до ХVI Международного съезда славистов, Белград, 2018)» – Гринев-Гриневич С. Многозначность термина в теории и практике составления толковых и переводных словарей славянских языков; Іващенко В. Моделі cемантизації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній термінографії; Шчэрбін В. Складанне спецыяльных аднаканцэптных слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных паняццяў; Joвaнoвић В. Полисемија термина у описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне лексикографије); Войцева О. А. Полісемія як вияв асиметрії номінації спеціальних понять в українській та польській термінографії (на матеріалі судноплавних термінів) (предложение В. К. Щербина);
 • в рубрике “Научная хроника Jovanovic V. Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас (11–13. Маја 2016. Године, Београд) (предложение В. Л. Иващенко);
 • в рубрике «In Memoriam» – Авербух К. Я. По случаю 100-летия со дня рождения Б. Н. Головина (предложение К. Я. Авербуха).
2(е). В рабочем порядке собрать другие статьи членов Комиссии.

3(а). Утвердить проблематику, тему и состав тематического блока «Категория многозначности в теории и практике славянской терминографии» к XVI Международному съезду славистов, который пройдет с 20 по 27 августа 2018 г. в Белграде (Сербия).
3(b). Членам Комиссии подать заявки национальным комитетам для участия в секционном заседании «Славянское терминоведение и терминография».
3(c). Создать на сайте Терминологической комиссии при МКС рубрику «Е-публикации» (ответственная В. Л. Иващенко).

4. Создать на сайте Терминологической комиссии при МКС рубрику «In Memoriam», разместить в ней информацию о памяти известных учных, деятельность которых была связана с изучением терминологии и терминоведческих проблем, а также известных терминологов, которые недавно ушли из жизни: В. М. Лейчик и А. С. Герд (предложение С. Д. Шелова), Е. С. Кубрякова (предложение В. Ф. Новодрановой), А. Халонья (предложение М. Михалевич). По предложению В. В. Дубичинского члены Терминологической комиссии при МКС почтили минутой молчания светлую память таких известных российских терминологов и лексикографов, как А. С. Герд, Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, которые ушли из жизни в апрелемае 2016 г.

5. Начать серию исследований по истории национальных терминологических комиссий (одобрить предложение Е. Вольнич-Павловской). В перспективе на этой основе написать коллективную монографию членов ТК МКС (уже есть определенный научный задел для такой монографии в виде опубликованных работ С. В. Гринева, В. В. Дубичинского, И. Н. Кочан, В. Ф. Новодрановой, Э. А. Сорокиной, М. Гурнича, М. Жагар Карер и др.).

6. Одобрить результаты работы по написанию разделов коллективной монографии «Славянское терминоведение конца ХХ – начала XXI столетий» и составлению сводного библиографического указателя по славянскому терминоведению в качестве приложения к ней, а также напомнить всем членам Комиссии о необходимости представить тексты своих разделов председателю Комиссии до 1-го октября 2016 г.

7. Запланировать проведение очередного заседания ТК МКС в Варшаве (в мае 2017 г.).

8. Заместителю председателя ТК МКС В. К. Щербину и секретарю ТК МКС В. В. Дубичинскому подготовить протокол данного заседания.

31.05.2016 г.

Председатель заседания, председатель ТК МКС, доктор филологических наук     В. Л. Иващенко
Заместитель председателя ТК МКС, кандидат филологических наук  В. К. Щербин
Секретарь ТК МКС, доктор филологических наук – В. В. Дубичинский

  


ZPRÁVY  

OZNÁMENÍ