TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

23.08.2018
Четверте засідання 
четвртак, 23.08.2018, сала 010, 9.00 - 11.30Місце проведення:
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Студентски трг 3, 11000 Београд


          В.Л. Іващенко (Україна), голова Термінологічної комісії при МКС
          В.К. Шчэрбін (Беларусь), заступник голови Термінологічної комісії при МКС

ПРОГРАМА ЗАСІДАННЯ 

1. В.Л. Іващенко (Україна), голова Термінологічної комісії при МКС: 
• звіт про діяльність Комісії з 2013 по 2018 рр.; 
• презентація колективної монографії членів Комісії Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (гол. ред. В.Л. Іващенко, Київ, 2018).

2. В. Јовановић (Србија): презентація збірника наукових праць Словенска терминологија данас (уред. П. Пипер, В. Јовановић, Београд, 2017).

3. Доповіді членів Комісії на тему Термінологічно-правописні традиції слов’янських мовних культур:
M. Małachowicz (Polska), Tradycje terminologiczne polskiego prawoznawstwa.
К.П. Любецкая (Беларусь), Беларуская навуковая мова: асаблівасці фарміравання.
K. Lewis (Republika Hrvatska), Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju = Систематизация употребления прописных букв в хорватской религиозной терминологии.

4. В.Л. Іващенко: про затвердження проблематики 2-го випуску електронного видання Вісник Термінологічної комісії при МКС; призначення відповідального за випуск, редколегії та рецензентів.

5. M. Górnicz (Polska), С.В. Гринев, Э.А. Сорокина (Россия), M. Mihaljević (Republika Hrvatska), M. Žagar Karer (Slovenija), Р. Левушкина (Србија), Л.В. Рычкова (Беларусь): 
• обговорення робочих матеріалів зведених бібліографічних покажчиків Слов’янське термінознавство. Бібліографічний покажчик монографій, дисертацій, підручників, посібників, збірників, періодики (1990–2017) і Слов’янська термінографія. Бібліографічний покажчик (1990–2017)
• затвердження редколегій, рецензентів та відповідальних редакторів. 

6. В.Л. Іващенко: ознайомлення членів Комісії з Програмою діяльності на 2018–2023 рр. 

7. В.К. Шчэрбін (Беларусь), заступник голови Термінологічної комісії при МКС; L. Hudeček (Republika Hrvatska): обговорення Програми діяльності Комісії на 2018–2023 рр. та її затвердження.

8. В.Л. Іващенко: про зміни у складі ТК МКС.

9. Різне.

Голова ТК МКС
д.ф.н. В.Л. Іващенко
http://www.term-in.net 
e-mail: vicivashchenko@ukr.net
Київ 29.01.2018ПРОТОКОЛ № 5

засідання Термінологічної комісії при МКС 
23 серпня 2018 року 
Філологічний факультет Університету в Белграді, 
зала 010, 9.00 – 11.30 
(Београд, Студентски трг 3)


Присутні:

1. В.Л. Іващенко (Україна) – голова Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.
2. В.К. Шчэрбін (Беларусь) – заступник голови Термінологічної комісії при МКС, кандидат філологічних наук.
3. M. Górnicz (Polska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
4. В. Јовановић (Србија) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.
5. A.M. Kozłowska (Polska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор габілітований.
6. K. Lewis (Republika Hrvatska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
7. Р. Левушкина (Србија) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.
8. M. Mihaljević (Republika Hrvatska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
9. L. Hudeček (Republika Hrvatska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
10. I. Bozděchová (Česko) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
11. M. Žagar Karer (Slovenija) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
12. К.П. Любецкая (Беларусь) – член Термінологічної комісії при МКС, кандидат філологічних наук.
13. Л.В. Рычкова (Беларусь) – член Термінологічної комісії при МКС, кандидат філологічних наук.


Слухали:

1. Звіт голови Термінологічної комісії при МКС В. Іващенко про роботу Термінологічної комісії при МКС за період 2013-2018 рр.
2. В.Л. Іващенко, яка презентувала колективну монографію членів Термінологічної комісії при МКС Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (наук. ред. В.Л. Іващенко, Київ, 2018).
3. В. Јовановић, який презентував збірник наукових праць Словенска терминологиja данас (уред. П. Пипер, В. Јовановић, Београд, 2017).
4. К.П. Любецкая (Беларусь) з доповіддю Беларуская навуковая мова: асаблівасці фарміравання.
5. K. Lewis (Republika Hrvatska) з доповіддю Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju.
6. В.Л. Іващенко (Україна) про затвердження проблематики 2-го випуску електронного видання Вісник Термінологічної комісії при МКС та призначення відповідального за випуск, редколегії та рецензентів.
7. В.Л. Іващенко (Україна), яка ознайомила з Програмою діяльності Термінологічної комісії при МКС на 2018–2023 рр.
8. В.К. Шчэрбін (Беларусь) в обговоренні Програми діяльності Термінологічної комісії при МКС на 2018–2023 рр., який уніс пропозицію щодо тісної науково-організаційної співпраці Термінологічної комісії при МКС з іншими термінологічними структурами, зокрема, що працюють при національних академіях наук, та створення ради з термінознавства при Міжнародній асоціації академій наук (МААН). Запропонувати кандидатуру В.Л. Іващенко для координування діяльності Термінологічної комісії при МКС і Наукової ради з термінознавства при МААН та погодити це питання з координатором комісій при МКС П. Женюхом.
7. В.Л. Іващенко (Україна) про проведення наступного засідання Термінологічної комісії при МКС у Загребі в травні 2019 р.


Ухвалили:

1. Схвалити звіт В. Іващенко про роботу Термінологічної комісії при МКС за період 2013-2018 рр.
2. Схвалити проблематку й затвердити зміст 2-го випуску електронного видання Вісника Термінологічної комісії при МКС. Підготувати статті до 15.09.2018 р.
3. На наступному засіданні Термінологічної комісії при МКС у Загребі в травні 2019 р. продовжити обговорення матеріалів та доопрацювати окремі фрагменти зведених бібліографічних покажчиків Слов’янське термінознавство. Бібліографічний покажчик монографій, дисертацій, підручників, посібників, збірників, періодики (1990–2017) і Слов’янська термінографія. Бібліографічний покажчик (1990–2017).
4. Затвердити Програму діяльності Термінологічної комісії при МКС на 2018–2023 рр.

23.08.2018 р.


Голова засідання,
голова Термінологічної комісії при МКС,
доктор філологічних наук В.Л. Іващенко

Заступник голови
Термінологічної комісії при МКС,
кандидат філологічних наук В.К. Щербін

Файл -
Файл -

ZPRÁVY  

OZNÁMENÍ