TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

28.06.2017
Interview with Victoria Ivashchenko for the Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate-General for Translation of the European Parliament 
June 27, 2017


ZPRÁVY  

OZNÁMENÍ