TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

Bozděchová, I. (2017), "Prague School of Terminology", Małachowicz, M. & Grucza, S. (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, Seria Studi@ Naukowe 38, Wydawnictwo naukowe IKSI, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 108-120

Bozděchová, I. (2015), "Word-formation and technical lanugaes", in Müller, P.O., Ohnheiser, I., Olsen, S. & Rainer, F. (Ed.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, DE GRUYTER, Vol. 3, 2251–2266

Gazdošová, O. (2006), “Problematika synonymie pri prekladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny”, Rara Avis, Zborník z 2. a 3. medzinár. konf. ..., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 112–116


Gazdošová, O. (2007), “K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku”, SLAVICA IUVENUM, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 65–70


Gazdošová, O. (2009), “Predstavlennja novoho Česko-ukrajinskoho jurydyčnoho slovnyka ...”, Ukrajinistika: minulost, prítomnost, budoucnost II, Masarykova univerzita, Brno, 58–65


Gazdošová, O. (2010), “Hramatyčni pomylky, stylistyčni i terminolohični ohrichy pry perekladi pravovych tekstiv”, Ucrainica IV. Současná ukrajinistika, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 272–275


Gazdošová, O. (2012), “Pervyj češsko-ukrainskij juridičeskij slovar”, Comaparative Legilinguistics, 11, 47–54


Gazdošová, O. (2012), “Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU: nový predmět Ukrajinská terminologie”, Opera Slavica, Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Brno, 22/2, 39–41


Čmelíková, O. (2015), “Inšomovni slova v ukrajinskij i českij jurydyčnij terminolohiji”, Ukrajinistika: minulost, prítomnost, budoucnost III: jazyk, Jan Sojnek–Galium, Brno, 175–184