TERMINOLOŠKA KOMISIJA
Međunarodnoga slavističkog komiteta

Bergovec, M. & Runjaić, S. (2012), "Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology)", Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conf., 19–22.06.2012, Madrid, str. 231–241


Bratanić, M. (ur. bibl.), Pritchard, B. (ur.), Runjaić, S. (izvršni ur.) & dr. (2015), Hrvatsko pomorsko nazivlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb


Bratanić, M. (ur. bibl.), Igaly, G. (ur.), Runjaić, S. (izvršni ur.) & dr. (2015), Hrvatsko matematičko nazivlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb


Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2015), "Relations between Description and Prescription in Croatian Language Manuals", Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Simpozij OBDOBJA 34, Ljubljana, 299-307

Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2014), "Jezikoslovno nazivlje u Klaićevu Rječniku stranih riječi i Novome rječniku stranih riječi (...)", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, 289–308

Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2014), "Dehidrirao sam, nisam se dovoljno hidratizirao…, ali sam ipak kupio hidratantnu kremu i hidratizirajući losion", Hrvatski jezik, 1/1, 4-11

Halonja, A. & Mihaljević, M. (2014), "Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, 289–308

Čelić, Ž. & Lewis, K. (2014), "Rusizmi u Klaićevu Rječniku stranih riječi", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, 255–274


Halonja, A. & Mihaljević, M. (2013), "Nazivi sa sastavnicom e- u hrvatskome jeziku", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/1, 55-86

Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2012), "Zdravlje i zdravstvo", Jezik, 59/1, 15–20

Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2012), "Djelotvornost i učinkovitost", Jezik, 59, 112-114

Halonja, A. & Mihaljević, M. (2012), "Novotvorenice u računalnome nazivlju", Jezik, 3, 87–94

Stojanov, T., Lewis, K. & Portada, T. (2009), "Rad na Struni na primjeru hrvatskoga kemijskoga nazivlja", Terminologija in sodobna terminografija, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 181–195


Mihaljević, M. & Nahod, B. (2009), "Croatian Terminology in Time of Globalization", Terminologija in sodobna terminografija, , Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, 17–26


Hudeček, L. & Sajter, D. (2009), “Temeljni pojmovi i nazivi stečajnoga prava”, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 309–331


Hudeček, L. & Mihaljević, M. (2009), “Načela normiranja hrvatskih naziva: s primjerima iz medicinskog nazivlja”, Terminologija in sodobna terminografija, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, 97–110


Mihaljević, M. (2009), "Vrjednovanje terminoloških radova", Lahor, 1/7, 110–119

Halonja, A. & Mihaljević, M. (2009), "Računalni nazivi s elementom -ware u hrvatskome i engleskome jeziku", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 111–139

Hudeček, L., Mihaljević, M. & Vidović, D. (2006), "Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju", Filologija, 46–47, 101–122

Mihaljević, M. & Ramadanović, E. (2006), "Razradba tvorbenih načina u nazivlju", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, 193–211

Публікації 1 — 20 з 53
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець

NOVOSTI  

OBJAVE