ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів