ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

29.01.2018
Четверте засідання 
20–27.08.2018

Місце проведення:
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Студентски трг 3, 11000 Београд


В.Л. Іващенко (Україна), голова Термінологічної комісії при МКС
В.К. Шчэрбін (Беларусь), заступник голови Термінологічної комісії при МКС


ПРОГРАМА ЗАСІДАННЯ 

1. В.Л. Іващенко (Україна), голова Термінологічної комісії при МКС: 
• звіт про діяльність Комісії з 2013 по 2018 рр.; 
• презентація колективної монографії членів Комісії Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (гол. ред. В.Л. Іващенко, Київ, 2018).

2. В. Јовановић (Србија): презентація збірника наукових праць Словенска терминологија данас (уред. П. Пипер, В. Јовановић, Београд, 2017).

3. Доповіді членів Комісії на тему Термінологічно-правописні традиції слов’янських мовних культур:
M. Małachowicz (Polska), Tradycje terminologiczne polskiego prawoznawstwa.
К.П. Любецкая (Беларусь), Беларуская навуковая мова: асаблівасці фарміравання.
K. Lewis (Republika Hrvatska), Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju = Систематизация употребления прописных букв в хорватской религиозной терминологии.

4. В.Л. Іващенко: про затвердження проблематики 2-го випуску електронного видання Вісник Термінологічної комісії при МКС; призначення відповідального за випуск, редколегії та рецензентів.

5. M. Górnicz (Polska), С.В. Гринев, Э.А. Сорокина (Россия), M. Mihaljević (Republika Hrvatska), M. Žagar Karer (Slovenija), Р. Левушкина (Србија), Л.В. Рычкова (Беларусь): 
• обговорення робочих матеріалів зведених бібліографічних покажчиків Слов’янське термінознавство. Бібліографічний покажчик монографій, дисертацій, підручників, посібників, збірників, періодики (1990–2017) і Слов’янська термінографія. Бібліографічний покажчик (1990–2017)
• затвердження редколегій, рецензентів та відповідальних редакторів. 

6. В.Л. Іващенко: ознайомлення членів Комісії з Програмою діяльності на 2018–2023 рр. 

7. В.К. Шчэрбін (Беларусь), заступник голови Термінологічної комісії при МКС; L. Hudeček (Republika Hrvatska): обговорення Програми діяльності Комісії на 2018–2023 рр. та її затвердження.

8. В.Л. Іващенко: про зміни у складі ТК МКС.

9. Різне.

Голова ТК МКС
д.ф.н. В.Л. Іващенко
http://www.term-in.net 
e-mail: vicivashchenko@ukr.net
Київ 29.01.2018


НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ