ТЕРМИНОЛОШКА КОМИСИЈА
при Меѓународниот славистички комитет

Со нас може да стапите во контакт на тел. +380978163869

Може да пратите ел. пошта на term-in@ukr.net

АКТИВНОСТИ  

СООПШТЕНИЈА