ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

                      
Сажеци.png
        За результатами Міжнародного наукового симпозіуму "СЛОВЕНСКА           
         ТЕРМИНОЛОГИЈА  ДАНАС ", який відбувася 11-13 травня 2016 р. у Белграді 
         за активної участі членів Термінологічної комісії при МКС, вийшла збірка      
         анотацій виголошених доповідей.Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ