ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

11 травня 2016 року на засіданні Термінологічної комісії при МКС у Белграді (Сербія) було прийнято рішення про започаткування нового міжнародного видання слов'янськими мовами - електронного наукового журналу Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС =  Bulletin of the Terminology  Commission under ICSS, у якому публікуватимуться оригінальні й оглядові праці з теоретичного та прикладного слов'янського термінознавства й термінографії, наукова хроніка, рецензії тощо. 

Веб-сторінка: vtk.term-in.net 

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ