ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

!_Обкладинка_фото.png

 Зборник пред нама настао је из реферата изложених на                        Међународном научном симпозијуму ’Словенска терминологија           данас’, који се одржао 11–13. маја 2016. године у Београду, у                    организацији Српске академије наука и уметности (Одељења                   језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,                         Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења                       књижевности и умјетности) и Матице српске. 

Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ