ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

21.08.2018
XVI Међународни конгрес слависта 
20–27. август 2018. године (Београд, Србије) Тематски блок 1.4 

Категорія багатозначності в теорії і практиці слов’янської термінографії 
уторак, 21. 08, сала 428, 9.00–11.30 

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/program-tematskih-blokova/ 

Организатор: ІВАЩЕНКО Вікторія Людвігівна


Як одна з мовних (семантичних) універсалій категорія багатозначності, об’єктивуючись на лексико-семантичному рівні мовної організації, трансформується: у лінгвопросторі міжкультурної (міжслов’янської) комунікації – у поняттєво-термінологічну універсалію, зміст і основні вияви якої вимагають уточнення (такі універсалії формують універсум мовознавчих концептів як базових понять лінгвістичної славістики); у міжгалузевому термінопросторі – в універсальні терміни, лексично й концептуально багатозначні, що єрепрезентантами наукових унівесалій (такі одиниці формують універсум наукових концептів як міжгалузевих базових понять). У теорії і практиці слов’янської термінографії категорію багатозначності кваліфікують лексикографічною універсалією (одним із найважливіших параметрів лексикографування термінів), що спонукає до її розкриттяв таких аспектах: 1) надання рекомендацій щодо покращення якості термінологічних тлумачних і перекладних словників з огляду на стан подання в них багатозначних термінів і відображення ступеня відповідності в описі структури їх значення у словниках різних типів (з урахуванням кореляціїбагатозначність vs полісемія); 2) віднаходження концептуальних моделей семантізації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній термінографії; 3) класифікації окремих значень базових термінопонять через складання спеціальних одноконцептих словників; 4) опису ієрархії значень міжгалузевих термінів у словниках тезаурусного типу (з урахуванням кореляції лексична полісемія=багатозначність); 5) віднаходження моделей номінації міжгалузевої та внутрішньогалузевої (предметної і концептуальної) багатозначності термінів як вияву асиметрії номінації спеціальних понять в українській та польській термінографії. 

Доповіді:
  1. Сергей Гринёв (Москва, Россия) Полисемия в славянской терминографии
  2. Вікторія Іващенко (Київ, Україна) Моделі cемантизації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній термінографії (на прикладі концептуального моделювання лінгвографічних значень терміна термінологія в українській, російській, польській та білоруській мовах)
  3. Вячаслаў Шчэрбін (Мінск, Беларусь) Складанне спецыяльных аднаканцэптных слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных паняццяў
  4. Владан Joвaнoвић (Београд, Србија) Полисемија термина у описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне лексикографије)
  5. Людмила Рычкова (Минск, Беларусь) Отражение многозначности в словаре социально значимой лексики терминологического и профессионального характера белорусского языка.

Дискутант:
 
Lana HUDEČEK (Hrvatska) 
 
Файл -
Файл -
Файл -
Файл -
Файл -
Файл -
Файл -