ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

04.02.2019

Міжнародний науковий проект Термінографічна база даних TERM_IN. Слов’янська термінографія = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography (1990 – 2017), який триває з 1990 до 2023 року, передбачає створення багатомовної бази даних зведеного наукового бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія = Slavic Terminography (1990 – 2017). Він є продовженням проекту Слов’янське термінознавство і термінографія = Slavic Terminology and Terminography, над яким члени Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів працювали впродовж 2014 – 2018 років. 

Це спроба розбудови унікальної об’єднаної е-бібліотеки термінографічних праць слов'янських країн, зібраної на єдиній платформі з можливістю здійснювати інформаційний пошук, що відповідає світовому цифровому розвитку різних галузей науки, культури й освіти та репрезентує здобутки сучасної е-термінографії в системі е-бібліогафії на ринку інформаційних сервісів.

Створення такого ресурсу з можливістю інформаційного пошуку сприятиме утриманню зведеного бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія = Slavic Terminography (1990 – 2017) в інтерактивному актуалізованому стані для ефективного обміну інформацією про наявні термінографічні праці в слов'янських країнах та виявлення нових знань про них, що стане платформою для здійснення наукових досліджень із проблем зіставної традиційної та е-термінографії, е-бібліографії, е-лексикографії, комп’ютерної лінгвістики, славістики, бібліографознавтсва тощо. 

Автор ідеї, керівник і координатор проекту - докт. філол. наук Вікторія Людвігівна Іващенко.

Технічна підтримка й адміністрування - Сергій Гіденко,  Дар'я Євгенівна Іващенко.
НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ