ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Слав.терм.png
           В 2009 г. вышел 1-ый и единственный номер основанного Комиссией 
           теоретического  журнала по проблемам терминоведения и 
           терминологистики "Славянское терминоведение"
           (гл. ред. В. А. Татаринов).Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ