ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

06.11.2017
Вийшов перший випуск Вісника ТК МКС, 2017. 

Видання внесено до реєстру ISSN так:

ISSN 2522-980X

Key title: Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv
Abbreviated key title: Vìsn. Termìnol. kom. Mìžnar. kom. slav.

Parallel title: Vestnik Terminologičeskoj komissii pri Meždunarodnom komitete slavistov
Parallel title: Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars

Variant title: Vìsnik TK MKS
Variant title: Vestnik TK MKS
Variant title: Bulletin of the TC ICSS
Variant title: Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri MKS
Variant title: Vestnik Terminologičeskoj komissii pri MKS
Variant title: Bulletin of the Terminology Commission under ICSS


Файл -
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ