KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

                      
Сажеци.png        


Књига сажетака (2016), Међународни научни симпозијум "Словенска терминологиjа данас", 11–13. мај 2016. године Београд, Палата САНУ, Београд.

Файл -