KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

!_Обкладинка_фото.png

 


СЛОВЕНСКА терминологија данас / уредници Предраг Пипер, Владан Јовановић. – Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017 (Београд : Службени гласник). – 689 str. : илустр. ; 24 cm. – (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 167. Одељење језика и књижевности ; књ. 28)

ISBN 978–86–7025–741–2

Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11–13. маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и уметности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ, Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности и умјетности) и Матице српске. – Текст ћир. и лат. – Радови на више језика. – На спор. насл. стр.: Slavonic Terminology Today. – Тираж 400. – Стр. 9–11: Уводно слово / Уредници – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија уз сваки рад. – Summary; Резюме.

 

Файл -