KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

12.08.2018
                                                                   
obklad rozgortka.jpg

Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть : Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів / Науковий редактор В.Л. Іващенко. — К. : Видавництво "Жнець", 2018. — 652 с. 

ISBN 978-966-2057-28-7 

Монографія дає загальну картину розвитку сучасного славістичного термінознавства, підсумовує досвід теоретичних пошуків, термінографічної практики, стандартизації термінології та комп’ютеризації термінологічної роботи в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії, Словаччині, Чехії, Словенії. Праця містить також виклад здобутків слов’янсько-неслов’янської співпраці в галузі термінології, що їх репрезентують науковці Польщі, Литви, КНР. 
Для термінологів різних галузей знань, славістів, мовознавців, наукових журналістів.

Файл -