KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

04.02.2019

Міжнародний науковий проєкт 

Термінографічна база даних TERM_IN. Слов’янська термінографія = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography

(20192023)

Проєкт триває з 2019 й передбачає створення багатомовної бази даних зведеного наукового бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія = Slavic Terminography. Він є продовженням проекту Слов’янське термінознавство і термінографія = Slavic Terminology and Terminography, над яким члени Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів працювали впродовж 2014–2018 років. 

Це спроба розбудови унікальної об’єднаної е-бібліотеки термінографічних праць слов'янських країн, зібраної на єдиній платформі з можливістю здійснювати інформаційний пошук, що відповідає світовому цифровому розвитку різних галузей науки, культури й освіти та репрезентує здобутки сучасної е-термінографії в системі е-бібліогафії на ринку інформаційних сервісів.

Створення такого ресурсу з можливістю інформаційного пошуку сприятиме утриманню зведеного бібліографічного покажчика Слов’янська термінографія = Slavic Terminography в інтерактивному актуалізованому стані для ефективного обміну інформацією про наявні термінографічні праці в слов'янських країнах та виявлення нових знань про них, що стане платформою для здійснення наукових досліджень із проблем зіставної традиційної та е-термінографії, е-бібліографії, е-лексикографії, комп’ютерної лінгвістики, славістики, бібліографознавтсва тощо. 

Автор ідеї, керівник і координатор проєкту  докт. філол. наук Вікторія Людвігівна Іващенко.

Фото Іващенко

Технічна підтримка й адміністрування  Сергій Гіденко,  Дар'я Євгенівна Іващенко.

Основні результати:

 1. Розроблено концепцію зведеного бібліографічного покажчика, який покладено в основу створення багатомовної Термінографічної база даних TERM_IN. Слов’янська термінографія (В. Іващенко). На підготовчому етапі в межах міжнародного дослідницького проєкту Слов’янське термінознавство і термінографія = Slavic terminology and terminography (2014 – 2018) зусиллями членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС) зібрано близько 8 тис. термінографічних праць різними слов’янськими мовами за країнами їх видання (Marek Łukasik, Marzena Łukasik, D. Nowacka, M. Bikowski, В. Шчэрбін, В. Дубічинський, Н. Писарська, О. Дяченко, З. Комарова, С. Шелов, Н. Казак, Е.М. Какзанова, К. Любецька, Е.И. Голованова, О. Ковалева, М. Mihaljević, К. Lewis, О. Čmelíková, М. Žagar Karer, S. Atelšek, В. Јовановић, P. Левушкина, J. Levická, K. Велјановска, Н. Мицкоски) – 25 науковців із 10-ти країн (Хорватії, Словенії, Польщі, України, Білорусі, Сербії, Росії, Чехії, Македонії, Словаччини).
 2. Проаналізовано наявні в Україні та за кордоном віртуальні термінографічні лабораторії, вебсторінки термінологічних словників, е-каталоги термінографічних праць та е-покажчики (В. Іващенко).
 3. Сформульовано вимоги до багатомовної Термінографічної база даних TERM_IN. Слов’янська термінографія, описано її будову та основні етапи проєктування; прописано технічне завдання для ІТ-фахівця (В. Іващенко).
 4. Для створення робочої версії термінографічної бази даних словники македонською, сербською та хорватською мовами впорядковано у фрагмент зведеного бібліографічного покажчика за 4-ма основними рубриками – за абеткою, галуззю знання, мовою, роком видання; їх попередньо відредаговано, технічно уніфіковано та відправлено на погодження авторам (В. Іващенко).
 5. Для проєктування БД вибрано технологічну платформу, операційну систему та мову її програмування; на цій основі розпочато співпрацю з ІТ-фахівцем над поетапним створенням бази (В. Іващенко, С. Гіденко).
 6. Здійснено переклад основних рубрик меню та метамови ресурсу білоруською, хорватською, російською, польською, сербською, македонською, словенською, чеською, англійською мовами (В. Іващенко у співпраці з Д. Іващенко, M. Górnicz, К. Любецька, К. Lewis, М. Žagar Karer, В. Јовановић, K. Велјановска, I. Bozděchová).
 7. Робочу версію Термінографічної бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія:
 • розміщено на сайті Термінологічної комісії при МКС; наразі в неї завантажено македонські та хорватські галузеві словники (механізм ручного наповнення на етапі доопрацювання – В. Іващенко, С. Гіденко);
 • презентовано на Всеукраїнському семінарі Термінологія у навчальному процесі (4.10.2019, Київ) на запрошення Термінологічного центру ДНТБ.

8. Етапи роботи над Термінографічною базою даних TERM_IN. Слов’янська термінографія представлено у наукових доповідях-презентаціях на:

 • Міжнародній науковій конференції «E-rječnici i e-leksikografija» (9.05.2019, Загреб, Хорватія);
 • Всеукраїнському семінарі «Термінологія у навчальному процесі» (4.10.2019, Київ);
 • щорічних робочих засідання Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (у звітах про діяльності Комісії за період 2018–2020 рр.);
 • вченій раді Інституту журналістики (грудень 2019 р.).

9. Публікації:

 • Іващенко В.Л., Горбенко Г.В., Гіденко С. Термінографічна база даних TERM_IN у міжслов’янському діалозі: архітектоніка та проєктування. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2020. Vol. 46 No. 2. Str. 669–691. URL: https://cutt.ly/IkXrrF6; https://cutt.ly/ukXe3mR; https://cutt.ly/IkXupaw).
 • Іващенко В.Л. Слов’янська термінографія кінця ХХ – початку ХХІ століть у діалозі традиційної та електронної бібліографії. Наш jeзик. 2019. Књ. L. Св. 2. S. 387–397 (Београд, Сербія, COBISS).
 • Іващенко В.Л., Полиця Т. Типологічні різновиди лінгвоконцептуаріїв. Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. 2017. Т. 15. С. 529–534.

10. Створення Термінографічної бази даних TERM_IN привернуло увагу Технічного комітету стандартизації (ТК 144) Інформатизація і документація, який запропонував розробникам співпрацю у форматі індивідуального членства у секторі інформаційних виробництв і сервісів, що було обговорено на засіданні Комітету 12.11.2019.