KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

20.01.2020
Міжнародний науковий проєкт 
Словник термінів термінознавства 
(20192023)

З 2019 року члени Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів розпочали роботу над укладанням Словник термінів термінознавства:

1) вузькогалузевого (термінологічного) – призначененого для термінологів і мовознавців-славістів, студентів, аспірантів, докторантів, які опановують термінознавство як галузь знання;
2) дефінітивного, або тлумачного типу (у першому виданні), що міститиме основну термінологію термінознавства з оригінальними й перекладеними з мов-джерел дефініціями понять;
3) багатомовного – орієнтованого на лексикографування термінологічних еквівалентів англійською та 9-ма слов’янськими мовами, зокрема польською, чеською, словенською, хорватською, македонською, сербською, українською, білоруською, російською.
4) зіставного з елементами перекладу (у першому виданні);
5) зведеного словника дефініцій-цитат комбінованого типу (у першому виданні);
6) синхронного – охоплюватиме 70-ті рр. ХХ – початок ХХІ століть;
7) середнього обсягу – міститиме до 300 реєстрових термінів, що формують лексичний мінімум термінолога-славіста;
8) алфавітного з елементами системної організації (у першому виданні), у якому корпус формуватимуть словникові статті реєстрових термінів, упорядкованих за алфавітом;
9) нормативного – в окремих словникових статтях передбачає коментарі з указівкою на рекомендоване (пропоноване) поряд із традиційним або нерекомендоване (небажане) використання деяких термінів із погляду норми;
10) електронного паралельно з виданням паперової версії – призначеного для створення багатомовної дефінітивної бази даних основних термінів термінознавства із можливістю інформаційного пошуку згаданих у дефініціях реєстрових термінів за алфавітом та мовою.

Автор ідеї, керівник та координатор проєкту – доктор філологічних наук Вікторія Іващенко (Україна).

Учасники проєкту:
М. Mihaljević (Republika Hrvatska)
K. Lewis (Republika Hrvatska)
L. Hudeček (Republika Hrvatska)
В.К. Шчэрбін (Беларусь)
К.П. Любецкая (Беларусь)
В.В. Дубічинський (Україна, Polska)
M. Górnicz (Polska)
A. Sztuk (Polska)
С.Д. Шелов (Россия)
С.В. Гринев (Россия)
В. Јовановић (Србија)
Р. Левушкина (Србија)
M. Žagar Karer (Slovenija)
T. Fajfar (Slovenija) 
M. Jemec Tomazin (Slovenija)
К. Велјановска (Северна Македониjа)
Н. Мицкоски (Северна Македониjа) 
I. Bozděchová (Česká republika)
O. Čmelíková (Gazdošová) (Česká republika).

Робоча  інструкція та довідкові матеріали:

Файл -
Файл -
Файл -
Файл -