KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Górnicz, M. (2019), Wewnątrzjęzykowe uwarunkowania zapożyczeń technolektalnych w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW, Warszawa

RAMOWE ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI AFILIOWANYCH PRZY MKS

Małachowicz, М. & Grucza, S. (red.) (2017), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa


Górnicz, M. (2014), “Hipertematy a szyk zdania w polskich tekstach specjalistycznych”, Spójnos´ć tekstu specjalistycznego


Górnicz, M. (2009), “Transfer międzyjęzykowy w terminologii i tekstach specjalistycznych”, W kręgu problematyki technolektalnej


Górnicz, М. (2014), “Bilingualised” Terminological Dictionaries as a Tool in Translator Training”, Multidisciplinary Translation: From Science to Arts


Małachowicz, M. (2012), "Terminology work ‘the Finnish way’ – visitor’s impressions", Terminfo, 3, 12–13


Haida, S. & Ivashchenko, V.L. (2015), "History of the Terminological Commission under the International Committee of Slavonic Scholars", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Małachowicz, M., Filar, M. & Radzik, A. (red.) (2016), Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, 16:1


Małachowicz, M., Filar, M. & Radzik, A. (red.) (2015), Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, 15:4


Małachowicz, M., Filar, M. & Radzik, A. (red.) (2015), Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, 14:3


AKTUALNOŚCI