KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów