ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Антонів, О., Туркевич, О. Фецко, І. (упоряд.) (2019), У вимірах слова: зб. наук. пр. на пошану проф. Ірини Кочан, "Посвіт", Львів – Дрогобич

Іващенко, В.Л. (наук. ред.), Колектив авторів (2018), Слов'янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть, Жнець, Київ.

Тезе и резимеи (2018), XVI међународни конгрес слависта, Београд 20–27. VIII 2018, Београд, 2.


Тезе и резимеи (2018), XVI међународни конгрес слависта, Београд 20–27. VIII 2018, Београд, 1.


Бюлетэнь (2013), XV МІЖНАРОДНЫ З’ЕЗД СЛАВІСТАЎ, Мінск, Рэспубліка Беларусь, 20 – 27 жніўня 2013, Мінск.

Іващенко, В., Туровська, Л., Казимирова, І. & Яценко, Н. (2013), "Загальне слов'янське термінознавство: основні напрями досліджень", Слов'янські обрії, Доп. XV Міжнар. з'їзду славістів, Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського, Київ, 6/1, 225-244

Іващенко, В.Л., Туровська, Л.В., Казимирова, І.А. & Яценко, Н.О. (2013), “Загальне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень”, Cучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку, НБУВ, Київ, 22

Дубічинський, В. В. (2012), Лексикографія, НТУ "ХПІ", Харків


Дубичинский, В. В. (2013), "Украинская лексикография: история и современность", Славянская лексикография, ИЦ Азбуковник, Москва, 251-309


Дубичинский, В.В. (2008), Лексикография русского языка, Наука, Флинта, Москва


Іващенко, В.Л. (2015), "Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw", iReteslaw


Іващенко, В. (2013), "Комарова 3. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике", Мовознавство, 4, 89-91

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 3(2)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 3(1)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2013), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 2(2)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2013), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 2(1)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2011), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 1

*Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2011-2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 1-3


Дубічинський, В.В., Васенко, Л.А. & Бондарець, О.В. (2010), Концепція викладання дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" в НТУ "ХПІ", НТУ "ХПІ", Харків


Haida, S. & Ivashchenko, V.L. (2015), "History of the Terminological Commission under the International Committee of Slavonic Scholars", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Публікації 1 — 20 з 36
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець

НОВИНИ