ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja", Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Simpozij Obdobja 34, Ljubljana, 209–216


Žagar Karer, M. (2009), "Terminološko svetovanje med teorijo in prakso", Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Simpozij Obdobja 28, Ljubljana, 443–448


Žagar Karer, M. (2005), "Determinologizacija (na primeru terminologije fizike)", Jezik in slovstvo, 50/2, 35–48


Žagar Karer, M. (2015), "Terminologišče - kraj, kjer terminolog išče", Slavia Centralis, 8/1, 22–33


Žagar Karer, M. & Fajfar, T. (2015), "Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 23–35

Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 7–21

Войцева, О. А. (гол. ред.) (2015), Слов'янський збірник, Букрек, Одеса–Чернівці, 19


Дубічинський, В.В., Васенко, Л.А. & Бондарець, О.В. (2010), Концепція викладання дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" в НТУ "ХПІ", НТУ "ХПІ", Харків


Haida, S. & Ivashchenko, V.L. (2015), "History of the Terminological Commission under the International Committee of Slavonic Scholars", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Ivashchenko, V.L. (2015), "Periodization of the History of Development of the Ukrainian Scientific Terminology on the Shield of Terminological Activity in Ukraine: Traditional Dimensions", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця XX — початку XXI століть", Мовознавство, 2, 24-43

Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов'янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст.", Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1, 199-209

Іващенко, В. (2014), "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", 791, 22-26


Іващенко, В.Л. (2013), "Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці", Мовознавство, 1

Іващенко, В.Л. (2013), "Слідство – слідчі дії – розслідування", Термінологічний вісник, 2(2), 183-185


Іващенко, В.Л. (2013), "Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи", Термінологічний вісник, 2(1), 5-20


Іващенко, В.Л. & Василькова, Л.М. (2013), "Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України", Термінологічний вісник, 2(2), 185-187


Іващенко, В. (2010), "Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", № 675, 98–105


Іващенко, В.Л. (2011), "Явище енантіосемії в українській термінології", Мовознавство, 5, 30-41

Іващенко, В.Л. (2011), "Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку", Термінологічний вісник, 1, 47-54


Публікації 21 — 40 з 45
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ