ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Іващенко, В.Л., Туровська, Л.В., Казимирова, І.А. & Яценко, Н.О. (2013), “Загальне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень”, Cучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку, НБУВ, Київ, 22

Žagar Karer, M. (2016), "Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije", Historični seminar 12, 107–121

Дубичинский, В. В. (2013), "Украинская лексикография: история и современность", Славянская лексикография, ИЦ Азбуковник, Москва, 251-309


Іващенко, В.Л. (2015), "Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw", iReteslaw


Jemec Tomazin, M. & Žagar Karer, M. (2011), "Prav(n)a terminologija", Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30, Ljubljana, 219–225


Trojar, M. & Žagar Karer, M. (2013), "Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 457–463


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2013), "Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 117–123


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja", Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Simpozij Obdobja 34, Ljubljana, 209–216


Žagar Karer, M. (2015), "Terminologišče - kraj, kjer terminolog išče", Slavia Centralis, 8/1, 22–33


Žagar Karer, M. & Fajfar, T. (2015), "Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 23–35

Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 7–21

Ivashchenko, V.L. (2015), "Periodization of the History of Development of the Ukrainian Scientific Terminology on the Shield of Terminological Activity in Ukraine: Traditional Dimensions", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця XX — початку XXI століть", Мовознавство, 2, 24-43

Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов'янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст.", Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1, 199-209

Іващенко, В. (2014), "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", 791, 22-26


Іващенко, В.Л. (2013), "Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці", Мовознавство, 1

Іващенко, В.Л. (2013), "Слідство – слідчі дії – розслідування", Термінологічний вісник, 2(2), 183-185


Іващенко, В.Л. (2013), "Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи", Термінологічний вісник, 2(1), 5-20


Іващенко, В.Л. & Василькова, Л.М. (2013), "Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України", Термінологічний вісник, 2(2), 185-187


Іващенко, В.Л. (2011), "Явище енантіосемії в українській термінології", Мовознавство, 5, 30-41

Публікації 1 — 20 з 23
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ