TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

27.08.2013

Мінськ-1.png

XV Міжнародны з’езд славістаў 

20–27 жніўня 2013, Мінск, Рэспу́бліка Белару́сь З доповідями виступили:
  • Stanisław, G. (Polska), Słowiańskie style narodowe.
  • Гайда, С. (Польша), Категория национальный стиль и славянские национальные стили.
  • Щербин, В.К. (Беларусь), Методология выявления ключевых тенденций в развитии славянской лексикографии.
  • Іващенко, В.Л. (Україна), Сучасне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень.

Файл -
Файл -
Файл -

NOVINKY  

OZNAMY